Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – poznaj różnice

Zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie doznanych cierpień fizycznych i psychicznych. Ustawy nie przewidują wysokości tego świadczenia. Powinno ono jednak rekompensować cierpienie oraz stanowić wartość ekonomiczną dla poszkodowanego. Odszkodowanie z kolei to świadczenie, którego wysokość jest znacznie łatwiej ustalić. Wystarczy dodać do siebie koszty leczenia, rehabilitacji oraz innych działań mających na celu przywrócenie stanu sprzed nieszczęśliwego zdarzenia. Jakimi jeszcze elementami różnią się od siebie zadośćuczynienie i odszkodowanie?

Darowizna samochodu w rodzinie

Darowizna auta w rodzinie to pojęcie określone przez przepisy prawne zawarte w Kodeksie cywilnym. Należy do jednej z najpopularniejszych form przeniesienia własności. Darowizna samochodu w rodzinie jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn. Z darowizną wiąże się również sporządzenie umowy, w której należy zawrzeć kilka niezbędnych elementów. W dokumencie powinna się znaleźć m.in. marka oraz model samochodu. Co jeszcze należy umieścić w umowie?

Czym jest KRD? Jak sprawdzić siebie w KRD?

Platforma wymiany informacji gospodarczych pod nazwą Krajowy Rejestr Długów rozpoczęła działalność w 2003 roku. Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji. Sprawdzenie siebie w bazie wiąże się z wygenerowaniem Raportu BIK. Co należy zrobić, by go pobrać?

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Jak poprawić zdolność kredytową? Pierwszym krokiem w kierunku zwiększenia zdolności kredytowej jest kontrola nad domowym budżetem. Należy również sprawdzić siebie w bazach BIK oraz uregulować wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe. Niewątpliwie ważne jest również dodatkowe źródło dochodu, które może mieć pozytywny wpływ na płynność finansową wnioskodawcy. Co jeszcze przyczynia się do zwiększenia zdolności kredytowej?

Opinie klientów

Katarzyna

Katarzyna

Zastanawiałam się nad pożyczką zabezpieczoną przewłaszczeniem samochodu, przekonał mnie długi okres pożyczkowania i minimum formalności. Nie żałuję, to warta polecenia firma.

Ania

Ania

Wypełniłam wniosek i okazało się, że mogę wziąć kwotę, która jest mi niezbędna. Nie czekałam dłużej, wpisałam pozostałe dane i niedługo po wypełnieniu formalności mogłam cieszyć się pieniędzmi. To pożyczkodawca, z którym warto podpisywać umowy.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz, jeśli ma to zastosowanie Ustawie o kredycie konsumenckim.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki, udzielanej za pośrednictwem serwisu www.autokapital.pl wynosi 57,73 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 10% w skali roku; całkowity koszt pożyczki 18.217,74 zł (w tym prowizja przygotowawcza 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 295,5,- zł miesięcznie - łącznie 14.040,00,- zł, koszty ustanowienia zabezpieczenia 17 zł, odsetki 3.260,74 zł), całkowita kwota do zapłaty 33.217,74 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12-10-2017 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@psfl.pl

Infolinia: +48 22 777 49 83 do 90

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy