Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Na czym polega przejęcie długu

Przejęcie długu jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności. Występuje wówczas gdy pierwotny dłużnik przenosi odpowiedzialność za spłatę zaciągniętego zobowiązania na osobę trzecią. Przejemca za wierzytelność odpowiada całym swoim majątkiem.

Przejęcie długu – kodeks cywilny, definicja

Zgodnie z artykułem 519 Kodeksu cywilnego przejęcie długu występuje w sytuacji gdy osoba trzecia zobowiąże się do spłaty cudzego zobowiązania. Wówczas pierwotny dłużnik zostaje zwolniony z uregulowania wierzytelności. Należy wiedzieć, że wysokość długu, odsetek i wszystkich elementów związanych z zobowiązaniem zostają niezmienione. Zmienia się jedynie osoba odpowiedzialna za spłatę zobowiązania. Przejęcie długu zalicza się jako formę zabezpieczenia wierzytelności.

Sposoby na przejęcie długu:

  • Zostaje sporządzona umowa między wierzycielem, a osobą trzecią (tzw. przejemcą). Zgodę na przejęcie, musi wyrazić pierwotny dłużnik. Główny zadłużony składa oświadczenie na piśmie którejkolwiek ze stron (przejemcy lub wierzycielowi).
  • Powstanie umowy między dłużnikiem, a osobą trzecią. Zgodę na przejęcie wyraża wierzyciel. Ważne – przejęcie długu jest bezskuteczne, jeśli wierzyciel był nieświadomy że osoba przejmująca dług nie wykazywała wystarczającej zdolności do uregulowania zobowiązania.

Podstawą do przejęcia długu może być tzw. umowa trójstronna. Zawierana jest między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami (pierwotnym dłużnikiem, przejemcą i wierzycielem). W treści dokumentu, strony są zobowiązane do umieszczenia stosownych oświadczeń.

Przejęcie długu – jak powinna wyglądać umowa?

Stronami umowy przejęcia długu są wierzyciel, przejemca lub pierwotny dłużnik. Dokument powinien zawierać:

  • wysokość długu,
  • dane pierwotnego dłużnika,
  • dane przejemcy,
  • wyrażenie zgody na przejęcie długu przez wierzyciela lub oświadczenie pierwotnego dłużnika o akceptacji przejęcia.

Ważne – jeśli jedna ze stron jest osobą prawną, wówczas należy podać adres siedziby osoby prawnej, jej numer KRS oraz NIP.  

Jako przedmiot umowy należy wskazać przejęcie długu. W dokumencie, powinno się umieścić zapis mówiący o podstawie powstania długu (np. pożyczka pozabankowa). Co więcej, strony mogą zamieścić dodatkowe postanowienia np. – kwestie dotyczące rozwiązywania sporów.

Przejęcie długu, a inne zabezpieczenia wierzytelności

Przejemca długu ma takie same prawa i obowiązki jak pierwotny dłużnik. Za wierzytelność odpowiada całym swoim majątkiem. Jest zobowiązany do spłaty całego zobowiązania wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie.

Jeśli wierzytelność została przez osobę trzecią zabezpieczona poręczeniem, zastawem rejestrowym lub hipoteką, to w momencie przejęcia powyższe formy zabezpieczeń wygasają. Ich ważność nie wygaśnie, jeżeli osoba trzecia, które ustanowiła zabezpieczenia wyrazi w formie pisemnej zgodę na utrzymanie ich w mocy.  

Czy pożyczkę na samochód lub przewłaszczenie może spłacić osoba trzecia?

W przeciwieństwie do przystąpienia do długu, instytucja przejęcia wymaga zgody wierzyciela. W związku z powyższym osoba, która skorzystała z pożyczki na samochód lub pożyczki pod zastaw, w celu dopisania do wierzytelności osoby trzeciej, musi  wystąpić o zgodę Autokapital.pl. Wówczas pożyczkodawca dokonuje zdolności kredytowej przejemcy.

Warto zauważyć, że Autokapital.pl powyższy wniosek może odrzucić bez podania przyczyny. Dlatego, że w celu zaspokojenia wierzytelności może przejąć prawa własności do zastawionego przedmiotu.

Opinie klientów

Marek

Marek

Jasne warunki, niewiele formalności, czego chcieć więcej? To pożyczka dla każdego.

Ewelina

Ewelina

Pożyczka dla każdego, kto posiada własne auto. Polecam, bo można otrzymać naprawdę duże kwoty.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy