Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
kumulatywne przystąpienie do długu czym jest

Przystąpienie do długu jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności. Zagadnienie odnosi się do sytuacji gdy osoba trzecia przystępuje do spłaty istniejącego już zobowiązania. Czy do przystąpienia wymagana jest zgoda wierzyciela? O tym dowiesz się w poniższym artykule!

Przystąpienie do długu jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Przystąpienie do długu, inaczej kumulatywne przystąpienie do długu, to forma zabezpieczenia wierzytelności. Zalicza się do tzw. zabezpieczeń osobistych.  W uwarunkowaniach prawnych przystąpienie jest rozumiane jako instytucja prawa cywilnego. Przepisem, który uznaje się za unormowanie omawianego zagadnienia jest art. 3531 KC o swobodzie umów. Co ważne, właśnie swoboda umów jest kluczowym elementem przystąpienia do długu. Zawarcie porozumienia między pierwotnym dłużnikiem, a dłużnikiem przystępującym nie jest obarczone dodatkowymi kosztami.

Przystąpienie do długu polega na przejęciu współodpowiedzialności osoby trzeciej do powstałej wierzytelności. W związku z powyższym wierzyciel, ma prawo ubiegać się zwrot pieniędzy (wraz z odsetkami i karami za opóźnienia w spłacie) zarówno od pierwotnego dłużnika jak i podmiotu, który zdecydował się przystąpić do zadłużenia.

W przeciwieństwie do przejęcia długu, obaj dłużnicy za wierzytelność odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Wyjątek – jeśli umowa przejęcia stanowi inaczej, wówczas dodatkowy dłużnik odpowiada tylko za określoną część swojego majątku.

Kumulatywne przystąpienie do długu – elementy umowy

Umowa przejęcia zgodnie z zasadą swobody umów nie musi być wyrażona w formie pisemnej.  Jednak zalecane jest stworzenie dokumentu na piśmie, ponieważ w razie sporów między pierwotnym dłużnikiem, a dłużnikiem przystępującym, spisana umowa może być skutecznym dowodem w sądzie.

Umowa przystąpienia do długu powinna zawierać

  • określenie stron umowy – pierwotny dłużnik i osoba przystępująca do zadłużenia,
  • informacje o przedmiocie umowy – wysokość zadłużenia, data powstania, termin spłaty, odsetki (jeżeli występują), powody powstania długu, dane wierzyciela,
  • określenie wysokości długu jaką przystępujący jest zobowiązany spłacić. Zapis nie jest obowiązkowy. Jeśli strony umowy go nie umieszczą, wówczas przyjmuje się, że obaj dłużnicy są odpowiedzialni za wierzytelność po połowie. Oczywiście może wyniknąć sytuacja, że dodatkowy dłużnik ureguluje całe zobowiązanie. W takiej sytuacji może domagać się od pierwotnego zadłużonego zwrotu 50 proc. wpłaconej kwoty,
  • podpisy stron umowy.   

Czym jest kumulatywne przystąpienie do długu?

Źródło: http://biurokrata.pl

Czy Autokapital.pl umożliwia przystąpienie do długu?

Dzięki instytucji przystąpienia do długu wierzyciel ma większe szanse na zaspokojenie swoich roszczeń. W związku z powyższym, jeśli przystąpienie nie narusza w żadnym stopniu interesów wierzyciela, to nie ma podstaw do wymagania jego pisemnej zgody.

Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi osoba, która skorzystała z oferty pożyczki na samochód lub pod przewłaszczenie, do powstałego zobowiązania może dopisać drugiego dłużnika. Jednak przed podpisaniem umowy przystąpienia, należy się w tej materii skonsultować z przedstawicielami Autokapital.pl. Może się bowiem okazać, że przystępujący dłużnik jest niewiarygodny finansowo. W takiej sytuacji firma pożyczkowa ma prawo przejęcia pełnej własności nad zastawionym samochodem.

Opinie klientów

Ania

Ania

Wypełniłam wniosek i okazało się, że mogę wziąć kwotę, która jest mi niezbędna. Nie czekałam dłużej, wpisałam pozostałe dane i niedługo po wypełnieniu formalności mogłam cieszyć się pieniędzmi. To pożyczkodawca, z którym warto podpisywać umowy.

Marzena

Marzena

Dzięki pożyczce mogłam sfinansować zagraniczne wakacje językowe mojej córki. Pożyczka zabezpieczona przewłaszczeniem samochodu pozwala wziąć większe kwoty, a auto nadal jest moje. Polecam każdemu, kto potrzebuje wsparcia finansowego.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy