Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Jak sprawdzić historię szkodowości pojazdu

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny stoi na straży interesów posiadaczy obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Najprościej rzecz ujmując – UFG wypłaca odszkodowanie, gdy sprawca wypadku lub kolizji, w momencie zdarzenia nie posiadał ważnej polisy OC. Co więcej, Fundusz umożliwia sprawdzenie OC i historii szkodowości pojazdu.

Kalkulator Oc ocenapolis.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, został powołany w 1990 roku. Zadaniem instytucji jest ochrona interesów ubezpieczonego w ramach obowiązkowego OC komunikacyjnego. UFG reguluje roszczenia i świadczenia w momencie gdy sprawca kolizji lub wypadku nie posiada ważnej polisy, jest obywatelem innego kraju lub nie został zidentyfikowany. Co więcej, UFG ma prawo ukarać kierowcę z tytułu braku ciągłości w obowiązkowym ubezpieczeniu OC.  Warto wiedzieć, że w pierwszym kwartale 2017 roku Fundusz wypłacił odszkodowania na łączną kwotę 23 379 839, 45 zł.

UFG gwarantuje również ochronę osobom ubezpieczonym w tych towarzystwach, które ogłosiły upadłość. Warto zaznaczyć, że członkami Funduszu są wszystkie zakłady ubezpieczeniowe, które działają na terenie RP i sprzedają ubezpieczenia komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej.

Kary za brak OC dla samochodów osobowych

  • do 3 dni – 800 zł
  • od 4 do 14 dni – 2000 zł
  • powyżej 14 dni – 4000 zł

Sprawdź najtańsze ubezpieczenie na Ocenapolis.pl

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC sprawcy wypadku?

Zgodnie z polskimi uwarunkowaniami prawnymi, sprawca wypadku lub kolizji jest zobowiązany do naprawy wyrządzonych szkód. Jeśli jest ubezpieczony – wszystkie szkody pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. Natomiast jeżeli sprawca w momencie zdarzenia drogowego nie posiadał ważnej polisy, wówczas odszkodowanie wypłaca UFG. Następnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwraca się do „winowajcy” o zwrot poniesionych kosztów. Z tytułu roszczeń regresowych w I kwartale 2017 roku UFG odnotował przychód w wysokości 10 729 193,01 zł.

W momencie gdy poszkodowany nie jest pewien, czy osoba która spowodowała kolizję lub wypadek posiada ważną polisę OC, może zweryfikować to przez internet. W tym celu powinno się odwiedzić witrynę internetową UFG. Następnie w formularzu należy wpisać datę zdarzenia,  numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu sprawcy.

System informatyczny UFG po kilku sekundach przekaże następujące informacje:

  • numer polisy OC,
  • markę pojazdu,
  • nazwę ubezpieczyciela,
  • dane adresowe towarzystwa ubezpieczeniowego.

Formularz identyfikacyjny UFG

Sprawdzenie OC sprawcy wypadku

Źródło: https://ufg.pl/

Sprawdzenie historii OC przy zakupie używanego samochodu

W momencie zakupu używanego samochodu, polisa OC przechodzi automatycznie na nowego właściciela. Ubezpieczenie jest ważne tylko, gdy składkę opłacono w całości. Jeśli poprzedni użytkownik auta, wybrał ratalny system opłat, to OC przestaje być aktualne w momencie wygaśnięcia terminu zapłacenia należności. Nie ma obowiązku kontynuowania dotychczasowego ubezpieczenia. Jeżeli kupujący musi uregulować zaległe raty, a sprzedający posiadał wyższą stawkę, to warto rozwiązać dotychczasową umowę.

Jeśli nabywca nie jest pewien, czy poprzedni właściciel uiścił opłatę lub ma zastrzeżenia co do bezwypadkowości auta, to powinien zweryfikować powyższe dane w bazie UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przechowuje informacje o pojeździe z 5 ostatnich lat.

W tym celu należy założyć konto na portalu UFG. Istnieją trzy możliwości Opcja pierwsza –  podobnie jak w przypadku weryfikacji punktów karnych online do uruchomienia konta, niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego. Opcja druga – jeżeli właściciel samochodu nie posiada profilu, może aktywować konto poprzez podpis elektroniczny. Opcja trzecia – potwierdzenie tożsamości dzięki zeskanowaniu dowodu osobistego.

UFG 2018 – nowe uprawnienia

Od 3 czerwca 2018 roku UFG zyska nowe uprawnienia. Data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia wystartuje ostatni etap długo oczekiwanego systemu CEPIK 2.0. Fundusz będzie miał obowiązek przekazywania do CEPIKu informacji na temat pojazdów nieubezpieczonych, które brały udział w wypadkach lub kolizjach. Co więcej, UFG będzie zobligowany do transferowania danych do systemu o tzw. szkodach istotnych – usterkach układy kierowniczego, hamulcowego i elementów układu nośnego.

Opinie klientów

Ewelina

Ewelina

Pożyczka dla każdego, kto posiada własne auto. Polecam, bo można otrzymać naprawdę duże kwoty.

Marek

Marek

Jasne warunki, niewiele formalności, czego chcieć więcej? To pożyczka dla każdego.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy