Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
CEPIK 2.0 to długo oczekiwany system teleinformatyczny

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, to system specjalny system teleinformatyczny. W CEPIK można znaleźć informacje o wszystkich pojazdach zarejestrowanych w Polsce i o kierowcach. W połowie listopada ruszyła nowa odsłona systemu –  CEPIK 2.0.

Kalkulator Oc ocenapolis.pl

Czym jest CEPIK?

CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. To system teleinformatyczny, który zbiera informacje na temat wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Polsce i osób, które posiadają uprawniania do kierowania pojazdami mechanicznymi. Podmiotem odpowiedzialnym za działanie systemu jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym trwają prace nad gruntownym zmodernizowaniem i poszerzeniem funkcjonalności systemu. Pierwsze rozwiązania weszły w życie 13 listopada 2017 roku. Ostatni etap ma zostać zakończony 3 czerwca 2018 roku.

CEPIK 2.0 – nowy system teleinformatyczny

CEPIK 2.0 – tak nazywa się nowa wersja systemu. Niestety wraz z jego wystartowaniem pojawiło się sporo problemów. Między innymi wystąpiły komplikacje z rejestracją pojazdów. Według Biura Administracji i Spraw Obywatelskich M.St. Warszawy, w samej stolicy liczba rejestracji wraz z wystartowaniem CEPIK 2.0 spadła o ponad połowę. Problem z dostępem do systemu w początkowym okresie miały również stacje diagnostyczne.

Z CEPIK 2.0 korzysta wiele instytucji. Dostęp do systemu mają również osoby fizyczne, które chcą sprawdzić dane techniczne samochodu.   

Z CEPIK 2.0  korzystają:

 • Policja,
 • Straż graniczna,
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
 • Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego,
 • Stacje Diagnostyczne,
 • Wydziały Komunikacji,
 • Wytwórnia Papierów Wartościowych.

CEPIK 2.0 umożliwia Straży Granicznej zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń na czasowe prowadzenie pojazdu. Dzięki systemowi strażnicy szybciej zrealizują czynności służbowe i uzyskają takie same uprawnienia, co do kontroli, jak Policja.

Natomiast UFG wprowadza dane o niezarejestrowanych pojazdach, które brały udział w wypadkach lub kolizjach. Z kolei Towarzystwa Ubezpieczeniowe przekazują do systemu informacje o tym, czy dany pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu drogowego współpracują z CEPIK, ze względu na swoją działalność statutową.

Stacje Diagnostyczne – logują się do systemu z powodu przeprowadzanych przeglądów technicznych. Wydziały Komunikacji – wydają dowody rejestracyjne i prawa jazdy.

Natomiast Wytwórnia Papierów Wartościowych ma dostęp do systemu, ze względu na swoją działalność – produkcja dowodów rejestracyjnych.   

Sprawdź najtańsze ubezpieczenie na Ocenapolis.pl

CEPIK 2.0 – jakie wprowadza zmiany?

CEPIK 2.0 wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu ewidencji pojazdów i kierowców. Do najważniejszych należą:

 • zabezpieczenia w pojeździe – nabywca ma możliwość zweryfikowania praw własnościowych pojazdu,
 • badania techniczne  – zmiana w płatnościach,
 • ostrzejsze traktowanie młodych kierowców – ograniczenia prędkości,  
 • przekroczenie punktów karnych – zamiast egzaminu, specjalny kurs,   
 • e – usługi – sprawdzenie punktów karnych online  i statystyk szkół jazdy,  
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  – nowe obowiązki.

Zabezpieczenia w pojeździe i przegląd samochodu – koniec z turystyką badań technicznych

Nowością jest również to, że do systemu będą trafiać informacje o ustanowionych zabezpieczeniach w pojeździe. Nabywcy będą mieli możliwość zweryfikowania, czy interesujący ich pojazd nie został zajęty przez komornika. Funkcja mocno ograniczy sprzedaż samochodów z ograniczonym prawem własnościowym.   

CEPIK 2.0 rewolucjonizuje zasady przeprowadzania badania technicznego. Dotychczas sprawa przeglądu wyglądała następująco –  kierowca opłatę uiszczał po diagnozie. W sytuacji gdy była ona negatywna, zabierał samochód do innej stacji kontroli pojazdów. Obecnie za badanie należy zapłacić przed jego przeprowadzeniem. Koszt dla samochodu osobowego – 98 zł. Nowe regulacje mają ukrócić tzw. turystykę badań technicznych, przez co istnieje szansa na poprawienie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Według danych Komendy Głównej Policji, zły stan techniczny samochodu wpływa na ilość wypadków i kolizji. Najczęstszymi usterkami, które powodują zdarzenia drogowe są – braki w oświetleniu (52,7 proc), łyse opony (21,8 proc), awarie układu hamulcowego (18,2 proc), układ kierowniczy (3,6 proc.)[1].

Co ciekawe według statystyk,  prawie 7 mln samochodów nie posiada aktualnego przeglądu. Za brak stempla potwierdzającego badanie techniczne, grozi zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. W sytuacji gdy w opinii policjanta pojazd stanowi zagrożenie, samochód jest odholowany na specjalny parking.

Sprawdź szkołę jazdy – usługa dla kandydatów na kierowców

Nowy system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wprowadza pewne udogodnienia dla kandydatów na kierowców. Kursanci przed wybraniem szkoły jazdy będą mogli sprawdzić jej statystyki dotyczące zdawalności. W ramach usługi „Sprawdź szkołę jazdy” również będzie możliwość zweryfikowania danych o zakresie przeprowadzonych szkoleń, liczby przeszkolonych, czy ilości zdarzeń drogowych (wypadków, kolizji, wykroczeń) spowodowanych przez absolwentów.

Co więcej potencjalni kierowcy otrzymają szansę sprawdzenia rzeczywistego czasu szkolenia – od rozpoczęcia kursu, do zdania egzaminu.  Warto zaznaczyć, usługa „Udostępnij dane pracodawcy” pozwoli na weryfikację uprawnień kierowców przyjmowanych do pracy.  

Prawo jazdy 2018 – młodzi kierowcy z ograniczeniami

Od czerwca 2018 roku na młodych kierowców zostaną wprowadzone spore ograniczenia. Przepisy są pochodną ustawy z ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Wprowadzenie w życie nowych regulacji wielokrotnie odkładano. Powód – komplikacje z uruchomieniem CEPIK 2.0.

W myśl przepisów, młodzi kierowcy przez dwa lata od otrzymania uprawnień, nie będą mogli przekraczać 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h w terenie niezabudowanym oraz 100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych. Także samochód młodego kierowcy będzie musiał być oznaczony zielonym listkiem.

Jeśli w okresie próbnym młody adept czterech kółek dopuści się dwóch wykroczeń, okres ten zostanie wydłużony o kolejne dwa lata. Trzecie wykroczenie lub popełnione przestępstwo drogowe będzie skutkować odebraniem prawa jazdy.

Warto zaznaczyć, że młody kierowca będzie miał obowiązek zaliczenia dodatkowego kursu teoretycznego i praktycznego. Tematyka – wypadki drogowe i umiejętność wychodzenia z kontrolowanego poślizgu. Koszt – 100 zł (teoria), 200 zł ( praktyka).

Przekroczenie limitu punktów karnych – kurs reedukacyjny i opinia psychologa

Wraz z wystartowaniem ostatniego etapu CEPIK 2.0 ( czerwiec 2018), pewnymi obostrzeniami zostaną objęci doświadczeni kierowcy. W momencie przekroczenia dozwolonej liczby 24 punktów karnych, „winowajca” zostanie skierowany na specjalny, 28 godzinny kurs reedukacyjny.

Dodatkowo taka osoba będzie musiała otrzymać opinię od psychologa. Dotychczas w momencie przekroczenia punktów, należało zdać powtórnie egzamin na prawo jazdy. Po zmianach obowiązek zaliczenia egzaminu będzie zniesiony.

Punkty karne online – kierowcy zyskają dostęp do popełnionych wykroczeń

Nowy system umożliwia sprawdzenie informacji na temat otrzymanych punktów karnych. Istnieją dwie opcje weryfikacji punktów. Tradycyjna – kierowca udaje się do komisariatu policji.  Dane otrzymuje się w formie ustnej ( bezpłatnie) lub w ramach zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ( 17 zł).   

Natomiast weryfikacja punktów online odbywa się poprzez specjalną witrynę – obywatel.gov.pl. W pierwszym kroku należy kliknąć ikonkę „sprawdź punkty karne”. Następnie trzeba założyć tzw. profil zaufany.  Stworzenie konta nie jest trudne. Do rejestracji online  wystarczy numer PESEL i konto bankowe. Profil można również założyć w tzw. punkcie potwierdzającym – np. w różnego rodzaju urzędach lub w banku.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – nowe uprawnienia

Wraz z wystartowaniem CEPIK 2.0 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny otrzymuje nowe obowiązki. Od 3 czerwca 2018 roku UFG będzie przekazywał do systemu informacje, o szkodach w pojazdach nieubezpieczonych, do jakich doszło podczas wypadków lub kolizji. Istotne będą dane o tzw. szkodach istotnych. Czyli – uszkodzeniach układu kierowniczego, hamulcowego, elementów układu nośnego. Natomiast od 30 października 2017 roku, UFG ma dostęp do danych CEPIK. Zakres otrzymywanych informacji jest określony ustawowo.  

Przed zakupem sprawdź VIN samochodu

Ciekawą funkcjonalnością nowego systemu jest kompleksowe sprawdzenie danych technicznych swojego samochodu. Usługa „mój pojazd’ ma ruszyć z końcem 2017 roku.  

Warto zaznaczyć, że możliwość weryfikacji auta istniała już wcześniej. Opcja jest dedykowana w szczególności osobom, które zamierzają kupić używany samochód. W celu sprawdzenia historii interesującego nas auta, należy wejść na stronę: historiapojazdu.gov.pl. Do weryfikacji potrzebne są dane z dowodu rejestracyjnego – numer rejestracyjny, numer VIN i data pierwszej rejestracji.

Raport generuje się po kilku sekundach. Informacje przedstawiają – pojemność silnika, moc, rodzaj paliwa, Emisję CO₂, liczbę miejsc, masę własną pojazdu, itd. Co więcej, dzięki udostępnionej osi czasu, istnieje możliwość dokładnego prześledzenia historii zmian własnościowych, badań technicznych oraz przebiegu.

Weryfikacja raportu podczas transakcji kupna samochodu, umożliwia wyeliminowanie potencjalnego oszusta. Jest tym bardziej istotne, ponieważ duża część kupujących, pieniądze na zakup, pozyskuje z różnego rodzaju pożyczek na samochód. Jeśli konsument kupił kradziony pojazd, to wedle obowiązujących przepisów musi go zwrócić. Co więcej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Reasumując – nabywca traci prawa własnościowe i zostaje z obowiązkiem spłaty kredytu.

[1]  Komenda Główna Policji, 2012

Opinie klientów

Arek

Arek

Przyjazne zasady spłaty i miła obsługa, a także bezpieczne warunki pożyczania i szybka wypłata gotówki – to atuty, które niewątpliwie wyróżniają pożyczkodawcę. Polecam!

Katarzyna

Katarzyna

Zastanawiałam się nad pożyczką zabezpieczoną przewłaszczeniem samochodu, przekonał mnie długi okres pożyczkowania i minimum formalności. Nie żałuję, to warta polecenia firma.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy