Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Odliczenie vat od samochodu ciężarowego

Prawo podatkowe określa zasady rozliczania pojazdów w przedsiębiorstwie. Za samochód ciężarowy uznaje się pojazd, którego masa przekracza 3,5 t. Co więcej, warunkiem pełnego odliczenia podatku VAT jest homologacja ciężarowa (unijna homologacja N1) oraz ładowność powyżej 500 kg. Samochód ciężarowy w firmie daje możliwość odliczenia 100 proc. wartości VAT. W poniższym tekście dowiesz się również, jak definiowany jest pojazd ciężarowy w podatku dochodowym.

Kalkulator Oc ocenapolis.pl

Samochód ciężarowy – definicja według ustawy o VAT

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, samochód ciężarowy, to pojazd drogowy, którego przeznaczeniem jest transport ładunków. Powyższą nazwą określa się również samochody ciężarowo-osobowe, których przeznaczeniem jest przewóz zarówno osób (od 4 do 9) jak i ładunków.

Prawo podatkowe jasno i szczegółowo precyzuje kwestie rozliczania pojazdów w przedsiębiorstwie. W ustawie o VAT nie ma definicji samochodu ciężarowego. Jednak akt prawny wskazuje grupę pojazdów, które z odliczyć z tytułu VAT można odliczyć w 100 proc. Przyjmuje się, że pojazd ciężarowy w swojej masie ma więcej niż 3,5 t.  

Ważne – w przeciwieństwie do samochodu osobowego, pojazd ciężarowy daje możliwość odliczenia 100 proc. podatku VAT. Dla samochodów osobowych najczęściej przysługuje stawka 50 proc. VAT.

Uwaga – Przy definiowaniu samochodu dla celów VAT nie ma znaczenia sam zapis w dowodzie rejestracyjnym. Nie każdy samochód określony w dowodzie rejestracyjnym jako ciężarowy uprawnia do odliczenia 100% VAT!

Do pojazdów ciężarowych zalicza się:

Zgodnie z przyjętymi uwarunkowaniami prawnymi za samochód ciężarowy uznaje się:

  • Pojazd przeznaczony do przewozu minimum 10 osób (wraz z kierowcą). Pod warunkiem, że w dokumentach samochodu jest wpisane powyższe przeznaczenie, art. 86a ust 3 pkt 1 ustawy o VAT);

Ustawa o VAT (art. 86a ust. 4 pkt 2 ) za samochody ciężarowe uznaje również pojazdy, których konstrukcja wymusza ich użytkowanie w ramach działalności gospodarczej. LUB – ich charakterystyka powoduje, że wykorzystywanie samochodu do celu prywatnych jest nieistotne. Do tej grupy pojazdów zalicza się:

  • samochody z jednym rzędem siedzeń – tzw. szoferka jest oddzielona ścianą lub trwałą przegrodą od części przeznaczonej do transportu ładunku;
  • auta, które kodeks drogowy klasyfikuje jako wielozadaniowe – vany lub pojazdy z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  • pojazdy inne niż samochody osobowe, które są wyposażone w kabinę kierowcy, z jednym rzędem siedzeń. Element nadwozia, który jest przeznaczony do przewozu ładunków jest osobną częścią pojazdu.

Podstawą do stwierdzenia, czy konstrukcja danego pojazdu wyklucza jego użytkowanie prywatne jest dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Po odbytym przeglądzie, diagnosta wystawia stosowne zaświadczenie. Co więcej, dowód rejestracyjny pojazdu powinien mieć wpisaną odpowiednią adnotację.

Sprawdź najtańsze ubezpieczenie na Ocenapolis.pl

Samochód ciężarowy, a podatek dochodowy

Określenie poprawnej definicji samochodu ciężarowego w podatku dochodowym jest bardzo istotne, gdyż mali podatnicy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą mają prawo do zamortyzowania ich jednorazowo w ramach pomocy de minimis.

W podatku dochodowym uznaje się samochód, którego masa przekracza 3,5 tony. Warto zaznaczyć, że od reguły istnieją wyjątki i ustawodawca jako samochód ciężarowy uznaje także:

  • pojazdy z jednym rzędem siedzeń – cześć dla kierowcy i pasażerów jest oddzielona od ładunku specjalną ścianką,
  • samochody wielozadaniowe – vany lub pojazdy posiadające otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
  • pojazdy z kabiną kierowcy i rzędem siedzeń – część do transportu ładunku jest osobnym elementem nadwozia.

Co to jest podatek VAT?

Podatek VAT – czyli podatek od towarów i usług (PTU). Podatnikami VAT są:

  • jednoosobowe działalności gospodarcze,
  • wszystkie rodzaje spółek,
  • osoby fizyczne, które wynajmują lokale na cele użytkowe,

Zgodnie z ustawą o podatku VAT, płatnik może zostać zwolniony z obowiązku podatkowego. Warunek – przychody przedsiębiorstwa nie mogą przekroczyć 200 000 zł.

Uszczelnienie VAT – walka rządu z wyłudzeniami podatku

Ministerstwo Finansów walczy z wyłudzeniami podatku VAT. Według danych podanych przez Mateusza Morawieckiego w 2017 roku w ramach uszczelnienia VAT, rząd zarobił ponad 20 mld zł. Dzięki licznym kontrolom udało się zminimalizować zjawisko wystawiania fikcyjnych faktur, wyłudzeń zwrotu podatków.

Opinie klientów

Marek

Marek

Jasne warunki, niewiele formalności, czego chcieć więcej? To pożyczka dla każdego.

Jerzy

Jerzy

Potrzebowałem szybkiej gotówki i trafiłem na ofertę pożyczki pod przewłaszczenie samochodu. Świetna możliwość dla każdego, kto ma własny samochód, a potrzebuje pieniędzy na zrealizowanie innych planów.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz, jeśli ma to zastosowanie Ustawie o kredycie konsumenckim.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki, udzielanej za pośrednictwem serwisu www.autokapital.pl wynosi 57,73 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 10% w skali roku; całkowity koszt pożyczki 18.217,74 zł (w tym prowizja przygotowawcza 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 295,5,- zł miesięcznie - łącznie 14.040,00,- zł, koszty ustanowienia zabezpieczenia 17 zł, odsetki 3.260,74 zł), całkowita kwota do zapłaty 33.217,74 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12-10-2017 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@psfl.pl

Infolinia: +48 22 777 49 83 do 90

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy