Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Odliczenie vat od samochodu ciężarowego

Prawo podatkowe określa zasady rozliczania pojazdów w przedsiębiorstwie. Za samochód ciężarowy uznaje się pojazd, którego masa przekracza 3,5 t. Co więcej, warunkiem pełnego odliczenia podatku VAT jest homologacja ciężarowa (unijna homologacja N1) oraz ładowność powyżej 500 kg. Samochód ciężarowy w firmie daje możliwość odliczenia 100 proc. wartości VAT. W poniższym tekście dowiesz się również, jak definiowany jest pojazd ciężarowy w podatku dochodowym.

Kalkulator Oc ocenapolis.pl

Samochód ciężarowy – definicja według ustawy o VAT

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, samochód ciężarowy, to pojazd drogowy, którego przeznaczeniem jest transport ładunków. Powyższą nazwą określa się również samochody ciężarowo-osobowe, których przeznaczeniem jest przewóz zarówno osób (od 4 do 9) jak i ładunków.

Prawo podatkowe jasno i szczegółowo precyzuje kwestie rozliczania pojazdów w przedsiębiorstwie. W ustawie o VAT nie ma definicji samochodu ciężarowego. Jednak akt prawny wskazuje grupę pojazdów, które z odliczyć z tytułu VAT można odliczyć w 100 proc. Przyjmuje się, że pojazd ciężarowy w swojej masie ma więcej niż 3,5 t.  

Ważne – w przeciwieństwie do samochodu osobowego, pojazd ciężarowy daje możliwość odliczenia 100 proc. podatku VAT. Dla samochodów osobowych najczęściej przysługuje stawka 50 proc. VAT.

Uwaga – Przy definiowaniu samochodu dla celów VAT nie ma znaczenia sam zapis w dowodzie rejestracyjnym. Nie każdy samochód określony w dowodzie rejestracyjnym jako ciężarowy uprawnia do odliczenia 100% VAT!

Do pojazdów ciężarowych zalicza się:

Zgodnie z przyjętymi uwarunkowaniami prawnymi za samochód ciężarowy uznaje się:

  • Pojazd przeznaczony do przewozu minimum 10 osób (wraz z kierowcą). Pod warunkiem, że w dokumentach samochodu jest wpisane powyższe przeznaczenie, art. 86a ust 3 pkt 1 ustawy o VAT);

Ustawa o VAT (art. 86a ust. 4 pkt 2 ) za samochody ciężarowe uznaje również pojazdy, których konstrukcja wymusza ich użytkowanie w ramach działalności gospodarczej. LUB – ich charakterystyka powoduje, że wykorzystywanie samochodu do celu prywatnych jest nieistotne. Do tej grupy pojazdów zalicza się:

  • samochody z jednym rzędem siedzeń – tzw. szoferka jest oddzielona ścianą lub trwałą przegrodą od części przeznaczonej do transportu ładunku;
  • auta, które kodeks drogowy klasyfikuje jako wielozadaniowe – vany lub pojazdy z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  • pojazdy inne niż samochody osobowe, które są wyposażone w kabinę kierowcy, z jednym rzędem siedzeń. Element nadwozia, który jest przeznaczony do przewozu ładunków jest osobną częścią pojazdu.

Podstawą do stwierdzenia, czy konstrukcja danego pojazdu wyklucza jego użytkowanie prywatne jest dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Po odbytym przeglądzie, diagnosta wystawia stosowne zaświadczenie. Co więcej, dowód rejestracyjny pojazdu powinien mieć wpisaną odpowiednią adnotację.

Sprawdź najtańsze ubezpieczenie na Ocenapolis.pl

Samochód ciężarowy, a podatek dochodowy

Określenie poprawnej definicji samochodu ciężarowego w podatku dochodowym jest bardzo istotne, gdyż mali podatnicy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą mają prawo do zamortyzowania ich jednorazowo w ramach pomocy de minimis.

W podatku dochodowym uznaje się samochód, którego masa przekracza 3,5 tony. Warto zaznaczyć, że od reguły istnieją wyjątki i ustawodawca jako samochód ciężarowy uznaje także:

  • pojazdy z jednym rzędem siedzeń – cześć dla kierowcy i pasażerów jest oddzielona od ładunku specjalną ścianką,
  • samochody wielozadaniowe – vany lub pojazdy posiadające otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
  • pojazdy z kabiną kierowcy i rzędem siedzeń – część do transportu ładunku jest osobnym elementem nadwozia.

Co to jest podatek VAT?

Podatek VAT – czyli podatek od towarów i usług (PTU). Podatnikami VAT są:

  • jednoosobowe działalności gospodarcze,
  • wszystkie rodzaje spółek,
  • osoby fizyczne, które wynajmują lokale na cele użytkowe,

Zgodnie z ustawą o podatku VAT, płatnik może zostać zwolniony z obowiązku podatkowego. Warunek – przychody przedsiębiorstwa nie mogą przekroczyć 200 000 zł.

Uszczelnienie VAT – walka rządu z wyłudzeniami podatku

Ministerstwo Finansów walczy z wyłudzeniami podatku VAT. Według danych podanych przez Mateusza Morawieckiego w 2017 roku w ramach uszczelnienia VAT, rząd zarobił ponad 20 mld zł. Dzięki licznym kontrolom udało się zminimalizować zjawisko wystawiania fikcyjnych faktur, wyłudzeń zwrotu podatków.

Opinie klientów

Arek

Arek

Przyjazne zasady spłaty i miła obsługa, a także bezpieczne warunki pożyczania i szybka wypłata gotówki – to atuty, które niewątpliwie wyróżniają pożyczkodawcę. Polecam!

Rafał

Rafał

Nie chciałem brać pożyczki w banku, bo multum formalności mnie przytłacza. Pożyczka pod przewłaszczenie samochodu od razu mi przypasowała, wypełniłem wniosek i szybko otrzymałem pieniądze. Świetna oferta!

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy