Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Upadłość konsumencką zgłaszamy w ostateczności.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Wystarczy napisać wniosek i załączyć do niego dokumenty potwierdzające naszą sytuację. Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Do sądu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Pamiętajmy, że złożenie wniosku oraz cała procedura upadłościowa kosztują.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłością konsumencką nazywamy dochodzenie roszczeń przez wierzycieli dłużnika. Dzięki nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku, coraz więcej osób decyduje się na upadłość konsumencką. Dzięki niej możemy zacząć od nowa budować historię kredytową.

Upadłość konsumencką możemy ogłosić wyłącznie wtedy, gdy powstały dług nie jest wynikiem naszego zaniedbania. Tzn., że nie będziemy mogli ogłosić upadłości w momencie, kiedy wpadliśmy w długi nie płacąc na czas rat pożyczki pod zastaw czy kredytu bankowego. Dług może być wynikiem choroby czy sytuacji, która jest od nas niezależna.

Pamiętajmy, że nie od razu ogłasza się upadłość. Jest to ostateczność. W momencie, kiedy na naszym koncie pojawi się zadłużenie, istnieje wiele sposobów, które pozwolą nam zapanować nad niekorzystną sytuacją, np. egzekucja komornicza.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Zastanawiasz się, kto może ogłosić upadłość konsumencką? Może to zrobić każda osoba fizyczna, na koncie której widnieje zadłużenie. Niekorzystna sytuacja musi utrzymywać się co najmniej 3 miesiące.

Upadłość konsumencką może również ogłosić były przedsiębiorca. Warunkiem tego działania jest złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy w ustawowym terminie 30 dni od wystąpienia przesłanek, a także wyrejestrowanie działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie przysługuje:

  • osobie, która umyślnie doprowadziła do powstania zadłużenia na swoim koncie;
  • osobie, która w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku już ogłosiła upadłość, a jej zadłużenie zostało umorzone lub jeżeli został uchylony plan spłaty z uwagi na jego niewykonanie;
  • przedsiębiorcy, który nie dopełnił obowiązku złożenia wniosku w terminie 30 dni oraz nie wyrejestrował działalności;
  • osobie, której czynność prawna w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzyciela.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest stworzenie wniosku o upadłość i zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Jest to tak samo ważny proces, jak stworzenie umowy pożyczki.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Dokumenty należy złożyć w wydziale gospodarczym sądu właściwego dla miejsca zamieszkania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku sąd przyznaje dłużnikowi syndyka, który będzie sprzedawał nasz majątek w celu uzyskania pieniędzy na spłatę zadłużenia.

Gdy uzyska już pieniądze potrzebne do spłaty długu, sporządza plan spłaty wierzycieli. Ma na to maksymalnie 36 miesięcy. Zadłużenie, którego nie uda się spłacić przez ten czas, ulega umorzeniu.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Napisanie wniosku o upadłość nie jest trudne. Kluczem jest zebranie niezbędnych do rozpatrzenia naszej prośby załączników. Możemy je pogrupować na te, które dotyczą:

  • historii zadłużenia (np. umowa kredytu, wezwanie do zapłaty);
  • potwierdzenia, że dług powstał nie z naszej winy (np. zaświadczenie od lekarza czy wypis ze szpitala);
  • potwierdzenia posiadania przez nas dochodu (wyciąg z konta, zaświadczenie od pracodawcy.

Do napisania wniosku możemy użyć specjalnego formularza, w którym będziemy musieli wskazać na majątek ruchomy i nieruchomy, naszych wierzycieli, wysokość długu oraz termin jego spłaty.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Nie każdy wie, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej podobnie jak pożyczka – kosztuje. Pierwszą opłatą, którą będziemy musieli ponieść w związku z przyznaniem się do bankructwa będzie 30 zł, czyli koszt przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Na tym opłaty się nie kończą. Musimy ponieść również koszt realizacji planu spłaty naszego zadłużenia. Plan stworzony zostanie przez sąd tuż po rozpatrzeniu naszego wniosku. Obowiązkiem dłużnika jest się do niego dostosować.

Naszym obowiązkiem jest poniesienie kosztów związanych także z obsługą prawną, czyli przygotowaniem wniosku czy reprezentacją naszej osoby w sądzie przed osobą rozdzielającą majątek pomiędzy wierzycieli (tzw. syndykiem). Ważne: RRSO nie powie nam o opłatach związanych z upadłością. Pożyczkodawcy zakładają, że pożyczone pieniądze oddamy w terminie.

Upadłość konsumencka – skutki

Decyzja o przyznaniu się do bankructwa powinna być tą ostateczną. Skutkiem jej podjęcia będzie licytacja naszego majątku. Co ważne, syndyk nie pozbawi nas całkowicie miejsca zamieszkania. Jeśli dom czy mieszkanie zostanie poddane licytacji, dostaniemy lokal zastępczy oraz pieniądze na zapłatę czynszu na określony czas.

Czym jeszcze skutkuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Sprawia, że nie mamy szansy sięgnięcia po kredyt czy pożyczkę. Nasza ocena punktowa BIK jest zaniżona, a nasze dane pozostają w rejestrach BIG.

Istotną rzeczą jest to, że jeśli nie posiadamy z małżonkiem rozdzielności majątkowej, jego majątek także może zostać zlicytowany w ramach ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Warto więc zadbać o to, aby do zadłużenia w ogóle nie doszło lub w porę rozdzielić majątek. Jeśli jednak oboje małżonków chce ogłosić upadłość konsumencką, każdy z nich musi złożyć do sądu osobny wniosek.

Opinie klientów

Katarzyna

Katarzyna

Zastanawiałam się nad pożyczką zabezpieczoną przewłaszczeniem samochodu, przekonał mnie długi okres pożyczkowania i minimum formalności. Nie żałuję, to warta polecenia firma.

Rafał

Rafał

Nie chciałem brać pożyczki w banku, bo multum formalności mnie przytłacza. Pożyczka pod przewłaszczenie samochodu od razu mi przypasowała, wypełniłem wniosek i szybko otrzymałem pieniądze. Świetna oferta!

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy