Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania określa całkowity koszt kredytu lub pożyczki. W artykule, który właśnie zacząłeś czytać znajdziesz wzór na RRSO, jakie elementy uznaje się za koszt kredytu oraz na co zwrócić uwagę podczas porównywania ofert.

Co to jest RRSO? Definicja

RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (ang. Annual percente rate), to wartość wyrażana procentowo, która określa całkowity koszt kredytu lub pożyczki w ujęciu rocznym. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim każdy podmiot, który udziela kredytów konsumenckich jest zobowiązany do podania RRSO jako reprezentatywnego kosztu kredytu lub pożyczki. Opisywany koszt znajdziesz pod kalkulatorem pożyczkowym lub w dolnej części witryny internetowej pożyczkodawcy.

Za koszty kredytu uznaję się:

  • oprocentowanie nominalne,
  • prowizję za udzielenie kredytu lub pożyczki,
  • opłatę za rozpatrzenie wniosku,
  • ubezpieczenie (pożyczki pozabankowe zazwyczaj nie są ubezpieczone),
  • opłaty dodatkowe (np. koszty ustanowienia zabezpieczenia 17 zł, w pożyczkach pod zastaw samochodu),
  • wartość pieniądza w czasie i okres spłaty.

Ważne – oprocentowanie może być stałe lub zmienne. W przypadku pozabankowych pożyczek krótkoterminowych kredytodawcy stosują stałą wartość oprocentowania. Natomiast oprocentowanie zmienne stosuje się do produktów z długim okresem kredytowania – np. kredytów hipotecznych. W myśl ustawy antylichwiarskiej, oprocentowanie nie może być wyższe, niż czterokrotność stopy lombardowej NBP – 2,5 proc x 4 = 10 proc.

Jak obliczyć RRSO – wzór

We wrześniu 2012 roku wprowadzono jednolite zasady obliczania wskaźnika RRSO. Wzór jest standardowy dla całej Unii Europejskiej.

RRSO obliczamy znajdując i:

Wzór na rrso

gdzie:
K – numer kolejnej wypłaty raty kredytu,
K’ – numer kolejnej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat,
AK – kwota wypłaty raty kredytu K,
A’K’ – kwota spłaty kredytu lub kosztów K’,
∑ – suma,
m – numer ostatniej wypłaty raty kredytu,
m’ – numer ostatniej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat,
tK – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0,
tK’ – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat,
i – rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

Niższe RRSO nie oznacza tańszego kredytu

Co istotne, niższe RRSO nie oznacza tańszego kredytu. Przykład – kwota pożyczki wynosi 2000 zł. Oprocentowanie jest stałe – 10 proc,. Prowizję przewidziano na 4 proc., a okres kredytowania na 12 miesięcy. Ubezpieczenie wraz z opłatą za rozpatrzenie wniosku to koszt rzędu 150 zł. Wysokość RRSO – 38,55 proc.

Natomiast w przypadku oprocentowania stałego 13 proc. dla tej samej kwoty (2000 zł), ale znacznie niższej prowizji – 1 proc., RRSO wynosi 34,24 proc. W obu przypadkach łączna kwota do zapłaty to 2430 zł.

Podczas porównywania pożyczek zwróć uwagę na ostateczne koszty kredytu

Podczas szukania ofert pożyczek lub kredytów zwróć uwagę na całkowity koszt zadłużenia. Czyli kwotę jaką jesteś zobowiązany oddać. Powyższą wartość znajdziesz w kalkulatorze kredytowym lub w umowie pożyczki.

Pamiętaj – oprocentowanie nominalne nie jest dobrym wskaźnikiem ceny produktu pożyczkowego. Oprocentowanie może być niskie, ale pożyczkodawcy lubią ukrywać koszty w postaci prowizji i różnego rodzaju opłat dodatkowych. Stąd często wysokość oprocentowania znacznie się różni od wysokości RRSO.

Opinie klientów

Rafał

Rafał

Nie chciałem brać pożyczki w banku, bo multum formalności mnie przytłacza. Pożyczka pod przewłaszczenie samochodu od razu mi przypasowała, wypełniłem wniosek i szybko otrzymałem pieniądze. Świetna oferta!

Marek

Marek

Jasne warunki, niewiele formalności, czego chcieć więcej? To pożyczka dla każdego.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy