Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Kredyty konsumenckie reguluje ustawa z 12 maja 2011 roku.

Według przyjętych przepisów za kredyt konsumencki uznaje się produkty bankowe jak i te oferowane przez firmy pożyczkowe. Kwota zaciągniętego zobowiązania nie może przekraczać 255 tys. zł. Tegu typu usługa finansowa musi posiadać jasno sprecyzowaną umowę. Czym różni się kredyt konsumencki od kredytu konsumpcyjnego? Zapraszamy do lektury!

Kredyt konsumencki musi być określony umową

Kredyt konsumencki jest regulowany ustawą z 12 maja 2011 roku. Według przyjętych przepisów kwota kredytu nie może przekraczać 255 tys. zł. W rozumieniu przyjętego aktu prawnego, za taki produkt finansowy uznaje się zarówno pożyczkę bankową jak i pozabankową. Ważne – taka usługa finansowa musi być określony umową. Za umowę kredytu konsumenckiego uważa się:

  • umowę pożyczki,
  • umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
  • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
  • umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
  • umowę o kredyt odnawialny (karta kredytowa).

Różnice między kredytem w banku, a pożyczką w instytucji pozabankowej

Banki mają ustawowy obowiązek sprawdzenia oceny punktowej BIK potencjalnego klienta. Firmy pożyczkowe robią to dobrowolnie. Warto zaznaczyć, że instytucje bankowe przywiązują dużą wagę do płynności finansowej.

Jeżeli kredytobiorca nie otrzymuje dostatecznie wysokiego wynagrodzenia, a co gorsza jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, może mieć spore problemy z uzyskaniem kredytu. Co ciekawe wysokość pożyczki bankowej jest uzależniona nie tylko od zarobków, ale też od uprawianego przez kredytobiorcę zawodu. W grupie uprzywilejowanej są prawnicy i lekarze.

Firmy pożyczkowe patrzą łaskawszym okiem na historię kredytową pożyczkobiorcy. Poprzednie zobowiązania finansowe, które nie zostały spłacone w terminie, nie powinny mieć wpływu na decyzję o przyznaniu tzw. finansowania zwrotnego. Jednak należy mieć świadomość, że pożyczki bez BIK w zasadzie nie istnieją. Jeżeli dana firma pożyczkowa nie korzysta z baz Biura Informacji Kredytowej, to współpracuje z konkurencyjnymi rejestrami – np. ERIF lub KRD.

W przypadku produktów sektora pozabankowego procedura wnioskowania jest maksymalnie uproszczona. W pożyczkach online cały proces ubiegania się odbywa się drogą elektroniczną. Pieniądze otrzymuje się za pomocą przelewu.

Kredyt konsumencki, a kredyt konsumpcyjny

Podstawową różnicą między kredytem konsumenckim, a konsumpcyjnym jest fakt, że w przypadku tego pierwszego klient musi określić cel, na jaki zaciąga zobowiązanie. Tymczasem pieniądze z tytułu kredytu konsumpcyjnego można rozdysponować dobrowolnie. Reasumując – pożyczka na samochód lub na mieszkanie jest kredytem konsumenckim, natomiast szybka chwilówka to kredyt konsumpcyjny.

Kredyt konsumencki na samochód – w banku czy firmie pożyczkowej?

Kredyt konsumencki na samochód jest udzielany zarówno przez banki jak i firmy pożyczkowe. Z oferty bankowej mogą skorzystać osoby , które posiadają nienaganną historię kredytową i wysokie zarobki. Natomiast firmy pożyczkowe oferują swój produkt osobom bez płynności finansowej. Autokapital.pl nie wymaga zaświadczeń o dochodach. Dzieje się tak, ponieważ zabezpieczeniem pożyczki jest kupiony samochód.

Opinie klientów

Paweł

Paweł

Pożyczka bez BIK i KRD. To doskonała oferta, nie trzeba też zaświadczeń o dochodach, a kwoty możliwe do pożyczenia są naprawdę wysokie, do 50% wartości auta. Pieniądze bardzo mi pomogły, to pożyczkodawca godny polecenia.

Marzena

Marzena

Dzięki pożyczce mogłam sfinansować zagraniczne wakacje językowe mojej córki. Pożyczka zabezpieczona przewłaszczeniem samochodu pozwala wziąć większe kwoty, a auto nadal jest moje. Polecam każdemu, kto potrzebuje wsparcia finansowego.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy