Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Komornik działa na zlecenie wierzyciela

Egzekucja komornicza jest ostatecznym argumentem do odzyskania długu. Komornik działa na zlecenie wierzyciela i na mocy wyroku sądu. W celu uniknięcia zajęcia komorniczego warto zawczasu skontaktować się z wierzycielem, bowiem pożyczkodawca ma prawo wycofać wniosek o egzekucji. W niektórych przypadkach dobrym sposobem na uniknięcie interwencji egzekutora jest zaciągnięcie kolejnej pożyczki – np. pod zastaw samochodu.

Kontakt z wierzycielem jest kluczowy

Najczęściej ofiarami zadłużenia są osoby, które zbyt pochopnie sięgały po różne produkty sektora pozabankowego i bankowego – kredyty, pożyczki ratalne czy chwilówki. Warto zaznaczyć, że komornik jest ostatecznym rozwiązaniem w kwestii odzyskania długu.

Jeśli tzw. miękka windykacja nie przyniesie skutku, wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Wierzyciel również może ten wniosek wycofać. Warto zatem negocjować z podmiotem, któremu dłużnik jest winny pieniądze. W tym celu powinno się przedstawić plan spłaty długu. Zaległe zobowiązanie można spłacić w całości lub w ratach. Polubowne rozwiązanie sprawy jest w interesie wierzyciela, bowiem jego celem jest odzyskanie pieniędzy.

Ważne – negocjowanie z komornikiem może nie przynieść oczekiwanego efektu, bowiem egzekutor działa na zlecenie wierzyciela.

Ustalenia o zawieszeniu egzekucji najlepiej w formie pisemnej

Stały kontakt z wierzycielem może złagodzić jego nastawienie do dłużnika. Wszystkie ustalenia o zawieszeniu egzekucji należy udokumentować na piśmie. Umowy ustne są respektowane, jednak na wypadek sporu posiadanie odpowiedniego dokumentu może pomóc w udowodnieniu swoich racji.

W razie odmowy wycofania egzekucji, warto odwołać się od tej decyzji. Dzięki temu dłużnik może zyskać czas, który wykorzysta na częściową spłatę zadłużenia. Uregulowanie nawet niewielkiej części zobowiązania może udowodnić, że osoba zadłużona wykazuje chęć do spłaty.

Czego nie może zabrać komornik?

Jeśli dojdzie do egzekucji warto mieć świadomość, że egzekutor nie ma prawa zająć niektórych przedmiotów i świadczeń. Komornik nie może przejąć świadczeń alimentacyjnych. Również zakazem są objęte rzeczy, które służą do zaspokojenia podstawowych potrzeb: żywność, ubrania, pościel, meble, odzież robocza, itd. Egzekutor nie może zabezpieczyć przedmiotów objętych kultem religijnym, odznaczeń państwowych i podręczników szkolnych.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego? W przypadku wynagrodzenia pochodzącego od umowy o pracę, to: 50 proc. pensji. W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o pracę, egzekutor ma prawo zająć 100 proc. wynagrodzenia. Natomiast kwota wolna od zajęcia z konta bankowego to 75 proc. płacy minimalnej, czyli 1500 zł.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – nie likwiduje długu

Jeśli zadłużenie nie powstało z winy dłużnika, to osoba zadłużona ma prawo ogłosić upadłość konsumencką. Jej zadaniem jest oddłużenie konsumenta i wstrzymanie egzekucji komorniczej. Warto zaznaczyć, że dłużnik musi spełnić szereg warunków, aby sąd przychylił się do wniosku. Powodem niewypłacalności muszą być wyjątkowe okoliczności takie, jak: choroba, wypadek, śmierć jednego współmałżonków, długotrwały brak pracy, itd. W 2016 roku z tego rozwiązania skorzystały 4434 osoby.

Sąd odrzuci wniosek o upadłość konsumencką jeśli: dług powstanie z winy konsumenta. Zbyt pochopne i bezmyślne zaciąganie pożyczek w tym przypadku działa na niekorzyść dłużnika. Również organ sądowy nie przychyli się do wniosku, jeśli osoba zadłużona poda niewłaściwe dane lub zatai swój majątek, itd. Upadłość konsumencka nie obejmuje zadłużenia powstałego na skutek niepłacenia świadczeń alimentacyjnych.

Ważne – upadłość osoby fizycznej nie likwiduje powstałego długu. W jej ramach sąd sporządza specjalny plan spłaty wierzycieli. Proces oddłużania nie może przekraczać 36 miesięcy. Pocieszeniem dla konsumenta może być fakt, że sąd może umorzyć część długów przed dniem ogłoszenia upadłości.

Pożyczka pod zastaw skuteczną metodą otrzymania kapitału

Jeśli konsument ma problem ze spłatą zobowiązania, powinien zastanowić się nad dodatkowym źródłem finansowania. Dobrym sposobem na uzyskanie dodatkowego kapitału jest pożyczka pod zastaw pojazdu. Autokapital.pl sprawdza swoich potencjalnych pożyczkobiorców w bazach dłużników, jednak patrzy na nich przychylniejszym okiem niż banki. Dzieje się tak, ponieważ zabezpieczeniem pożyczki jest samochód. Osoby zadłużone mogą skorzystać również z pożyczki z poręczycielem.

W przeciwieństwie do pozostawienia auta w lombardzie, konsument ma prawo przez cały czas użytkować auto. Zobowiązanie można spłacić w ratach, a okres na uregulowanie wierzytelności może wynieść nawet 48 miesięcy.

Opinie klientów

Ewelina

Ewelina

Pożyczka dla każdego, kto posiada własne auto. Polecam, bo można otrzymać naprawdę duże kwoty.

Katarzyna

Katarzyna

Zastanawiałam się nad pożyczką zabezpieczoną przewłaszczeniem samochodu, przekonał mnie długi okres pożyczkowania i minimum formalności. Nie żałuję, to warta polecenia firma.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy