Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
BIG InfoMonitor udostępnia raporty o sobie

BIG Infomonitor to jeden z rejestrów, w którym banki i instytucje pożyczkowe weryfikują rzetelność swoich potencjalnych klientów. Ponadto BIG umożliwia wykupienie “Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo” potwierdzającego wiarygodność firmy w bazach tj. BIG, BIK i ZBP. Co pół roku możemy za darmo pobrać raport o sobie. Po co i jak sprawdzić siebie w BIG? Odpowiedź w znajdziesz w poniższym artykule!

BIG Infomonitor – jak sprawdzić siebie? Pobierz darmowy raport BIG 

Infomonitor, jest jednym z trzech działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej. Gromadzi on, przechowuje i udostępnia dane dotyczące przeterminowanych zadłużeń firm i osób fizycznych. Prowadzi także Rejestr Dłużników BIG. Warto zaznaczyć, że Autokapital.pl w ramach pożyczki na zakup samochodu korzysta  z baz dłużników. ALE – w ocenie ryzyka kredytowego firma jest dość łagodna, dlatego też z oferty mogą skorzystać osoby, które widnieją w rejestrach. 

Zapytania do BIG dotyczące wiarygodności firm i konsumentów mogą zgłaszać przedsiębiorcy i gminy. Konsumenci mogą natomiast pobrać raport tylko o przedsiębiorcach.
Do sprawdzenia osoby prywatnej, w obu przypadkach, wymagana jest jej zgoda. Korzystając z raportu BIG mamy także możliwość kontrolowania kto i jakie informacje wpisał nasz temat.

Wiedza na temat swojej historii BIG i wiarygodności płatniczej jest przydatna jeśli zamierzamy zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązanie finansowe. Chociaż istnieją pożyczki bez BIK to firmy pożyczkowe zawsze weryfikują klientów w bazach dłużników.

Zgodnie z Ustawą z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, raz na 6 miesięcy każdemu konsumentowi przysługuje prawo do bezpłatnego sprawdzenia informacji o sobie. Z raportu dowiemy się kto pytał o nas w ciągu ostatnich 12 miesięcy, musimy tylko zarejestrować się na BIG Konto na stronie system.big.pl i pobrać darmowy raport BIG.

BIG Infomonitor – cennik. Ile kosztuje raport BIG?

Mamy też możliwość skorzystania z płatnej opcji automatycznych powiadomień. Dzięki niej będziemy powiadamiani mailem lub smsem o każdej zmianie informacji na nasz temat i zapytaniach instytucji finansowych (mogą one oznaczać, że ktoś próbuje wyłudzić na nas pożyczkę).

Założenie i prowadzenie BIG Konta jest bezpłatne. Cennik pojedynczych usług oferowanych przez Infomonitor znaleźć można na stronie internetowej instytucji. W przypadku pobierania raportu o sobie częściej niż co pół roku, będziemy musieli zapłacić 10,50 zł. Koszt pobrania przez konsumenta raportu o wybranym przedsiębiorcy to 30 zł., a za wpisanie dłużnika do rejestru zapłaci on 69 zł.

Firma za sprawdzenie kontrahenta będzie musiała zapłacić 29 zł, ale za sprawdzenie informacji o samej sobie – tylko 8,54 zł. Wykupienie miesięcznego Alertu BIG dla firm to wiąże się z opłatą w wysokości 4,50 zł. Wpisanie przez firmę nowego dłużnika do Rejestru BIG to symboliczny koszt jednej złotówki.

Rejestr dłużników BIG – kto trafia na czarną listę dłużników BIG?

Rejestr BIG InfoMonitor zawiera wszystkie informacje gospodarcze o zadłużeniach osób i firm. Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor zawiera wyłącznie negatywne informacje gospodarcze, czyli te budzące wątpliwości co do rzetelności płatników. Mogą one dotyczyć zarówno spłaty kredytów i pożyczek jak i opłat za czynsz, usługi telekomunikacyjne i media. Dlatego też, jeśli mamy taką możliwość, warto rozważyć ubezpieczenie pożyczki lub kredytu szczególnie, jeśli są to zobowiązania długoterminowe.

Trafić do BIG można za przeterminowane o 30 dni zadłużenie w wysokości 200 zł (w przypadku konsumenta) lub 500 zł (w przypadku przedsiębiorcy). Informacje o długu wierzyciel może przekazać do BIG po 60 dniach od przewidzianego w umowie terminu spłaty. 30 dni wcześniej powinien on dostarczyć dłużnikowi wezwanie do zapłaty.

Do BIG Infomonitor mogą dłużnika wpisać banki, firmy pożyczkowe, ale także instytucje państwowe i klienci indywidualni. Konsumenci mogą wpisać kogoś na czarną listę, jeśli posiadają numer dokumentu tożsamości i PESEL/NIP dłużnika, oraz sądowy dokument nakazujący spłatę zobowiązania.

Czyszczenie BIG. Jak usunąć wpis w BIG?

Jeśli zauważymy w rejestrze BIG niezgodny z prawdą wpis na swój temat mamy prawo do złożenia reklamacji. W każdym innym przypadku jedynym sposobem, by zniknąć z listy dłużników jest całkowite lub chociaż częściowe spłacenie swoich długów lub ewentualne przejęcie długu przez kogoś innego. Po uregulowaniu należności, wierzyciel w terminie 14 dni musi przesłać do BIG-u informacje na ten temat.

W przypadku częściowej spłaty zobowiązania, wierzyciel musi złożyć wniosek o aktualizację danych. Jeśli zostało spłacone w całości – powinien w wnioskować o usunięcie danych byłego dłużnika. Przekazać informację o spłacie zadłużenia musi wierzyciel, ponieważ to on zarządza danymi dotyczącymi zobowiązania oraz umieszcza dane dłużnika w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej.

Dane dłużnika można usunąć logując się do swojego BIG Konta, na stronie www.BIG.pl. Przedsiębiorcy, którzy usuwają kilkoro dłużników na raz mogą wysłać do BIG InfoMonitor wsad z danymi o spłaconym zadłużeniu. Klienci indywidualni mają natomiast możliwość przesłania formularza z prośbą o usunięcie informacji o dłużniku.

Jeśli wierzyciel nie wykona tego zadania w terminie, grozi mu grzywna w wysokości 30 000 zł. W przypadku braku spłaty, dane mogą być przetwarzane przez okres 3 lat od ostatniej aktualizacji, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia, w którym wierzyciel przekazał je do Rejestru Dłużników BIG.

Pożyczki bez BIG – czy możliwe są pożyczki dla zadłużonych?

Warto dbać o historię zadłużeń, ponieważ wpis do BIG może nam utrudnić wzięcie w przyszłości kredytu lub pożyczki pozabankowej. Zazwyczaj im wyższa kwota zobowiązania tym bardziej dokładna weryfikacja pożyczkobiorcy.

Znaleźć można jednak firmy pożyczkowe, które pomimo sprawdzania rejestrów nie przywiązują do nich dużej wagi, ponieważ oferują pożyczki z poręczycielem lub pod zastaw Przykładem takiej oferty jest pożyczka pod zastaw samochodu lub na zakup samochodu w Autokapital.pl.

Pożyczkodawca ten udziela długoterminowych (na okres od 12 do 48 miesięcy) pożyczek dla firm i osób fizycznych od 21 do 70 lat. Możliwa do uzyskania kwota pożyczki wynosi od 6000 do 100000 zł, przy czym nie może być ona wyższa niż 65% wartości zabezpieczonego pojazdu. Może być samochód osobowy (do 12 lat) lub dostawczy do 3,5 tony (do 8 lat).

 

 

Opinie klientów

Jerzy

Jerzy

Potrzebowałem szybkiej gotówki i trafiłem na ofertę pożyczki pod przewłaszczenie samochodu. Świetna możliwość dla każdego, kto ma własny samochód, a potrzebuje pieniędzy na zrealizowanie innych planów.

Ania

Ania

Wypełniłam wniosek i okazało się, że mogę wziąć kwotę, która jest mi niezbędna. Nie czekałam dłużej, wpisałam pozostałe dane i niedługo po wypełnieniu formalności mogłam cieszyć się pieniędzmi. To pożyczkodawca, z którym warto podpisywać umowy.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy