6 lipca 2018

Czy warto ubezpieczyć pożyczkę?

Ubezpieczenie pożyczki jest zazwyczaj dobrowolną opłatą dodatkową jaką ponosi pożyczkobiorca. Jeszcze jakiś czas temu firmy stosowały je wyłącznie przy pożyczkach opiewających na duże sumy. Obecnie ubezpieczyć możemy nawet chwilówki. Czy jest sens korzystać z tej opcji?

Czym jest ubezpieczenie pożyczki?

Dla firm pożyczkowych ważna jest przede wszystkim wypłacalność pożyczkobiorców. Część firm proponuje pożyczki pod zastaw ruchomości, część wymaga żyranta, a inne oczekują ubezpieczenia pożyczki. Zależnie od oferty może być ono przymusowe lub dobrowolne. Ubezpieczenie składa się na opłaty związane z zaciągnięciem pożyczki.

Branie pożyczki długoterminowej na wysoką kwotę zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Ubezpieczając ją stajemy się dla firmy pożyczkowej wypłacalnym klientem. Może ono także wpłynąć na poprawę warunków pożyczki, szczególnie w przypadku klientów o niskiej zdolności kredytowej. Ubezpieczenie może okazać się przydatne w obliczu nagłego pogorszenia sytuacji finansowej pożyczkobiorcy. W umowie podana jest lista zdarzeń losowych, które zagwarantują spłatę zadłużenia przez ubezpieczyciela.Taka dodatkowa ochrona pożyczki podnosi zarówno wysokość miesięcznych spłat jak i koszt ogólny pożyczki.

Ubezpieczenie pożyczki od zdarzeń losowych – czy się opłaca?

Ubezpieczenie pożyczki od zdarzeń losowych jest korzystne z kilku względów. Podnosi wiarygodność wypłacalności pożyczkobiorcy i zapewnia mu bezpieczeństwo spłaty w razie zachwiania domowego budżetu. W sytuacji ewentualnej śmierci klienta towarzystwo ubezpieczeniowe, spłaci zadłużenie bez konieczności obarczania nim rodziny zmarłego.

Firmy pożyczkowe zarabiają otrzymując prowizję od ubezpieczyciela. Może to być korzystne także dla klientów, ponieważ te prowizje często zastępują marże za udzielenie pożyczki. Zgoda na ubezpieczenie jest jedną z części składowych umowy. Ogólne warunki ubezpieczenia znaleźć można w dokumencie o nazwie OWU, dostępnym na stronie pożyczkodawcy. Dokument nie powinien zawierać zbyt wielu wykluczeń, bo ubezpieczenie pożyczki może okazać się inwestycją całkowicie nieopłacalną.

Koszt ubezpieczenia pożyczki

Kwota ubezpieczenia jest częścią pozaodsetkowych kosztów pożyczki podnoszących wskaźnik RRSO. Ich ogólną wysokość ogranicza Ustawa Antylichwiarska i obecnie nie mogą one przekroczyć 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki oraz 30 proc. tej kwoty w stosunku rocznym. Ustawa daje też szansę na zwrot części kwoty ubezpieczenia przy wcześniejszej spłacie lub odstąpieniu od umowy pożyczki. Wysokość opłaty ubezpieczeniowej zależna jest od kilku czynników.

Należą do nich np. wysokość pożyczki, termin spłaty, wiek pożyczkobiorcy i zakres sytuacji podlegających zabezpieczeniu. Wśród tych ostatnich wymienić można utratę zdrowia lub życia czy wyrzucenie z pracy i utratę zdolności kredytowej. Składka ubezpieczeniowa zależnie od umowy może być pobierana jednorazowo od kwoty pożyczki lub też rozłożona na miesięczne raty, zwiększając tym samym ich wysokość. Ogólny koszt zależny jest od pożyczkodawcy i stawek firmy ubezpieczeniowej z której usług korzysta.

Na co uważać ubezpieczając pożyczkę?

Wykupienie ubezpieczenia nie oznacza wcale pewności pełnej spłaty długów przez ubezpieczyciela. Decydując się na nie warto sprawdzić czy będzie pobrane z góry, czy też doliczone zostanie do miesięcznych rat. W każdym przypadku podniesie ono koszt ogólny pożyczki. Istotne są także wszystkie możliwe wykluczenia zapisane w umowie. W wielu przypadkach pieniądze mogą zostać wypłacone jedynie częściowo.

Często jedynie w przypadku śmierci pożyczkobiorcy firma zapewnia całkowitą spłatę zadłużenia. Jeśli jednak śmierć była wynikiem samobójstwa, to obowiązek uregulowania długu spada na rodzinę zmarłego. Firma ubezpieczeniowa decyduje się zazwyczaj na spłatę tylko określonej liczby rat, jeśli pożyczkobiorca stracił zdrowie. Ponadto umowa może zawierać wytyczne precyzujące, kiedy choroba jest poważna na tyle, by ubezpieczyciel przejął czasowo spłatę długu. Podobnie dzieje się w przypadku utraty źródłą dochodów.

Ubezpieczyciel określa jaka jest maksymalna ilość spłacanych za klienta rat. Może on też całkowicie od spłaty odstąpić, jeśli pożyczkobiorca rzucił pracę lub został zwolniony z własnej winy. Ponadto konieczna jest rejestracja pożyczkobiorcy jako bezrobotnego.

Rezygnacja z ubezpieczenia pożyczki

W przypadku firm wymagających tej dodatkowej opłaty rezygnacja możliwa jest wyłącznie po okazaniu dowodu posiadania już podobnego ubezpieczenia. Nawet jeśli pożyczkobiorca zdecydował na ubezpieczenie pożyczki, to może od niego odstąpić w trakcie trwania umowy.

Nie jest to jednak rozwiązanie opłacalne. Z reguły związane jest ono z dodatkowymi formalnościami, wzrostem oprocentowania lub koniecznością znalezienia poręczyciela.

Więcej na naszym blogu2

Zobacz artykuły przygotowane specjalnie dla Ciebie

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Kontakt z nami

PSFLoans Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

e-mail: biuro@autokapital.pl
Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Partnerzy

Dekra
Związek Banków Polskich
Pożyczka Portal
Loando
Pożyczkodawca Dane osobowe Regulamin serwisu Blog Warunki prywatności Partnerzy

AutoKapital.pl 2016-2023 / All rights reserved