Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Kim jest i czym zajmuje się rzeczoznawca samochodowy?

Zastanawiasz się nad tym, czy skorzystać z usług rzeczoznawcy samochodowego, albo chcesz wiedzieć na czym polega ten zawód? Tematem szczególnie warto jest zainteresować się, jeżeli mamy do czynienia z oceną szkody przez ubezpieczyciela. Być może niezależny rzeczoznawca inaczej podejdzie do sprawy, i wyceni szkodę w korzystniejszy dla nas sposób.

Kim jest rzeczoznawca samochodowy?

Rzeczoznawca samochodowy jest osobą, która ocenia wartość samochodów i innych pojazdów oraz ich uszkodzeń spowodowanych np. wypadkiem. Oprócz tego rzeczoznawcy mogą oceniać m.in. jakość napraw wykonanych w warsztatach, dokonywać pomiarów powłoki lakierowej czy nawet rekonstruować przebieg zdarzeń komunikacyjnych, a także sprawdzić historię pojazdu.

Tytuł rzeczoznawcy gwarantuje, że opinia wydana przez taką osobę jest rzetelna. Z tego powodu rzeczoznawcy często są biegłymi sądowymi. Szczególną rolą rzeczoznawcy w prawie drogowym jest wydanie opinii o braku pierwotnego nadania cech identyfikacyjnych pojazdu (numeru VIN) lub ich nieumyślnym zatarciu.

Zawód rzeczoznawcy samochodowego jest zawodem regulowanym. Oznacza to, że by móc go uprawiać należy spełnić odpowiednie wymagania i zostać wpisanym na listę rzeczoznawców samochodowych. By móc ubiegać się o wpisanie na listę należy:

 1. posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 2. 2 letnią praktykę zawodową związaną z motoryzacją lub posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych technicznych o specjalności samochodowej,
 3. prawo jazdy kategorii A, B i C1 lub C,
 4. nie być karanym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
 5. posiadać certyfikat rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez akredytowaną jednostkę,
 6. dokonać opłaty za wpis na listę.

Aktualną listę rzeczoznawców samochodowych można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury w domenie gov.pl. Obecnie znajduje się na niej około 700 rzeczoznawców, a lista jest aktualizowana nawet cztery razy w miesiącu. Rzeczoznawcę można nazwać inaczej tytułowanym ekspertem samochodowym.

Ile kosztuje rzeczoznawca samochodowy?

Rzeczoznawcy sami ustalają stawki za wykonywane usługi. Na rynku panuje stosunkowo duża konkurencja, dlatego warto jest rozejrzeć się za rzeczoznawcą, który zaproponuje za swoją pracę możliwie najniższą opłatę. Rzeczoznawca będzie potrzebny choćby do ubezpieczenia używanego samochodu, jeżeli jest to pojazd zabytkowy.<

Typowe ceny za usługi rzeczoznawców samochodowych przedstawiają się następująco:

 • Wycena wartości motocykla – 200-400 zł.
 • Wycena wartości samochodu osobowego – 300-500 zł.
 • Wycena wartości samochodu ciężarowego – 400-600 zł.
 • Weryfikacja jakości naprawy pojazdu – około 500 zł.
 • Opinia w sprawie kosztów naprawy na podstawie dokumentów – około 300 zł.
 • Oszacowanie szkody w pojeździe – 400-600 zł.
 • Oszacowanie szkody w pojeździe wraz z wyceną wartości – 500-700 zł.

Do ceny usługi należy doliczyć dodatkowo koszt dojazdu do miejsca oględzin. Stawka wynosi około 1zł/km.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług eksperta samochodowego?

W większości przypadków z rzeczoznawcą będziemy mieć do czynienia za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego. Prześle ona swojego rzeczoznawcę do wyceny szkody, więc nie będziemy przejmować się kosztem jego usług. Są jednak sytuacje w których warto skorzystać z usług rzeczoznawcy samochodowego na własną rękę.

Tak może się zdarzyć w przypadku, kiedy ubezpieczyciel zaniżył wartość szkody. Rzeczoznawca choć jest z założenia osobą uczciwą, to jednak pracuje dla ubezpieczyciela, a nie dla nas. Zaniżenia wartości szkody zdarzają się. Najczęściej stosowane techniki to uwzględnienie w kosztach naprawy oryginalnych części, czy stosowanie amortyzacji (uwzględniania utraty wartości samochodu w czasie). To właśnie na te rzeczy należy najbardziej uważać przy rozważaniu czy rzeczoznawca samochodowy prawidłowo wycenił szkodę.

Opinia niezależnego rzeczoznawcy powinna wystarczyć do korekty wysokości szkody. Jeżeli nie, to zyskujemy w taki sposób wartościowy argument do rozprawy przed sądem. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku uznania przez towarzystwo ubezpieczeniowe szkody za całkowitą, kiedy ta taką nie jest.

Usługi rzeczoznawcy mogą opłacać się, nawet jeżeli koszt pracy rzeczoznawcy przekracza wartość sporu. Zgodnie z przełomowym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 roku ten kto myli się w sporze dotyczącym wysokości odszkodowania, ponosi koszty pracy rzeczoznawcy. Wcześniej pomimo uznania przez ubezpieczyciela zaniżenia szkody ubezpieczony musiał pokryć koszt rzeczoznawcy z własnej kieszeni, albo dochodzić odszkodowania przed sądem.

Oprócz sporu z ubezpieczycielem rzeczoznawca może przydać się przy zakupie lub sprzedaży samochodu, ocenić jakość naprawy (w celu np. podjęcia sporu z warsztatem), czy sprawdzić historię pojazdu. Z usług rzeczoznawców korzysta Autokapital przy wycenie zastawianych samochodów. Takie usługi opłacają się, jeżeli wartość pojazdu jest znaczna.

Opinie klientów

Marzena

Marzena

Dzięki pożyczce mogłam sfinansować zagraniczne wakacje językowe mojej córki. Pożyczka zabezpieczona przewłaszczeniem samochodu pozwala wziąć większe kwoty, a auto nadal jest moje. Polecam każdemu, kto potrzebuje wsparcia finansowego.

Monika

Monika

Pożyczka pod przewłaszczenie samochodu? Pierwszy raz spotkałam się z taką ofertą i bardzo mnie zainteresowała. Mogłam wziąć dużą sumę i nadal korzystać z samochodu – to wystarczyło, aby przekonać mnie do podpisania umowy. Szybko otrzymałam gotówkę i zrealizowałam swoje plany, a teraz spokojnie spłacam pożyczkę. Nie mam żadnych zastrzeżeń.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy