Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Kompetencje windykatora terenowego.

Windykator nie jest twoim wrogiem. Jego jedynym zadaniem jest ustalenie warunków spłaty zaległego długu, zanim wierzyciel zdecyduje się skierować sprawę do sądu. Niestety, windykacja należności w praktyce bywa znacznie mniej przyjemna niż wskazywałaby by na to definicja prawna. Poznaj prawa windykatora terenowego i dowiedz się co robić, gdy pracownik firmy windykacyjnej przekroczy swoje uprawnienia.

Na czym polega windykacja należności?

Unikasz kontaktu z wierzycielem w nadziei, że unikniesz konsekwencji niespłaconych długów? Możliwe, że już niedługo skontaktuje się z tobą windykator terenowy. Firmy windykacyjne zazwyczaj działają na zlecenie banków czy firm pożyczkowych, jednak mogą także kupić prawo do wierzytelności na giełdzie długów – jest to tzw. cesja wierzytelności. Windykacja należności może być prowadzona z tytułu: faktur za usługi i dostawy; umów pożyczki; umów najmu lokalu; umów o pracę; niewykonania umowy; spraw rozwodowych i alimentacyjnych oraz wielu innych. Nie jest natomiast możliwa windykacja przedawnionego długu, jeśli zatem windykator chce nas nakłonić do spłaty już dawno nie ważnego zobowiązania, wystarczy przedstawić dowody przedawnienia. Windykacja należności na koszt dłużnika może się rozpocząć już 60 dni po upłynięciu terminu spłaty. Jej przebieg zawsze wygląda podobnie i ma cztery podstawowe etapy.

 1. Po zgłoszeniu długu do firmy windykacyjnej, rozpoczyna się windykacja miękka, czyli postępowanie polubowne mające zachęcić dłużnika do uregulowania zobowiązania, bez kierowania sprawy do sądu. Prawa windykatora pozwalają mu wysyłać ponaglenia do zapłaty, czyli tzw. monity (listowe, mailowe lub telefoniczne). Jeśli nie odpowiemy na żadne powiadomienie, windykator może zapukać do naszych drzwi i omówić warunki spłaty osobiście. Co ważne, za każde powiadomienie zapłacimy z własnej kieszeni.
 2. Jeśli dłużnik nie wykazał chęci współpracy, ignorował otrzymywane monity bądź nie posiada wystarczających środków na spłatę zobowiązania, rozpoczyna się windykacja twarda. Dłużnik najpierw jest wpisywany do rejestru dłużników, a następnie jego sprawa jest kierowana do sądu gdzie rozpocznie się postępowanie klauzulowe.
 3. Po uzyskaniu przez windykatora klauzuli wykonalności czyli sądowego nakazu zapłaty, rozpocznie się komornicze postępowanie egzekucyjne. Komornik ma znaczenie szersze kompetencje niż windykator i ma prawo zajać nasze wynagrodzenie i majątek na poczet spłaty długu.

Co może zrobić windykator terenowy?

Nie spłaciłeś pożyczki pod zastaw samochodu i teraz boisz się, że windykator zajmie ci konto? Spokojnie, uprawnienia windykatora terenowego są zdecydowanie mniejsze niż przypuszcza wielu przestraszonych dłużników. Pełni on właściwie funkcję łącznika między wierzycielem i dłużnikiem oraz pomaga ustalić warunki spłaty długu, które będą odpowiadały obu stronom. Windykator nie jest pracownikiem państwowym, więc może jedynie:

 • prowadzić z dłużnikiem negocjacje dotyczące warunków i terminu spłaty zadłużenia (np. rozłożenie długu na raty),
 • wysyłać na koszt dłużnika powiadomienia o istnieniu długu i ponaglenia do zapłaty,
 • odwiedzać dłużnika w domu lub miejscu pracy,
 • informować dłużnika o podejmowanych działaniach takich jak wystawienie długu na giełdzie, skierowaniu sprawy do sądu i egzekucji komorniczej,
 • rzeczowo informować o konsekwencjach wynikających z niespłacenia wierzytelności.

Co może zrobić windykator terenowy?

Uprawnienia windykatora terenowego są zdecydowanie mniejsze niż przypuszcza wielu przestraszonych dłużników. Pełni on właściwie funkcję łącznika między wierzycielem i dłużnikiem oraz pomaga ustalić warunki spłaty długu, które będą odpowiadały obu stronom. Windykator nie jest pracownikiem państwowym, więc może jedynie:

 • prowadzić z dłużnikiem negocjacje dotyczące warunków i terminu spłaty zadłużenia (np. rozłożenie długu na raty),
 • wysyłać na koszt dłużnika powiadomienia o istnieniu długu i ponaglenia do zapłaty,
 • odwiedzać dłużnika w domu lub miejscu pracy,
 • informować dłużnika o podejmowanych działaniach takich jak wystawienie długu na giełdzie, skierowaniu sprawy do sądu i egzekucji komorniczej,
 • rzeczowo informować o konsekwencjach wynikających z niespłacenia wierzytelności.
 • wchodzi do mieszkania dłużnika bez jego zgody,
 • nachodzi dłużnika w miejscu pracy bez jego zgody,
 • zastrasza dłużnikiem więzieniem lub odebraniem mu całego majątku przez komornika,
 • usiłuje eksmitować dłużnika z mieszkania,
 • agresywnie żąda od dłużnika oddania pieniędzy,
 • zabiera rzeczy dłużnika na poczet spłaty zadłużenia,
 • straszy zajęciem rachunku bankowego dłużnika, wynagrodzenia za pracę czy renty,
 • informuje o zadłużeniu osoby trzecie (rodzinę, pracodawcę etc.),
 • nęka dłużnika ciągłymi telefonami również w godzinach nocnych,
 • zmusza dłużnika do podania danych osobowych (np. numeru PESEL),
 • dolicza dodatkowe kwoty do długu,
 • zmusza dłużnika do ujawnienia majątku,

Co zrobić gdy windykator terenowy łamie prawo?

Jeśli rozpoznamy jakieś nieprawidłowe zachowania windykatora, musimy natychmiast reagować. Nie chodzi tylko o nasze dobro, ale i dobro wszystkich przyszłych dłużników, którzy będą musieli zmierzyć się z tym co my. Agresywny ton windykatora, wizyty w godzinach nocnych lub o świcie czy próby wymuszania i zastraszania należy zgłaszać. Gdzie zgłosić nękanie przez firmę windykacyjną? Skarga na windykatora powinna zostać przesłana nie tylko do samej firmy windykacyjnej ale i takich instytucji jak:

 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – jest to instytucja stojąca na straży przestrzegania prawa przez banki i inne firmy obracające pieniędzmi,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) – przyjmuje zażalenia dotyczące łamania prawa konsumentów,
 • Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów.

Podsumowując, windykator nie może cię do niczego zmuszać. Jeśli czujesz się zagrożony, masz pełne prawo złożyć zawiadomienie na policję i do prokuratury.

Windykacja komornicza – pytania i odpowiedzi

Windykator to nie komornik. Nie może zabrać nam majątku i pozbawić dachu nad głową. Małe uprawnienia nie oznaczają jednak, że powinniśmy ignorować monity i próby kontaktu z nami. Poniżej zestawienie najpopularniejszych pytań dotyczących windykacji należności.

 1. Jakie są prawa windykatora? – Dokładnie takie same jak prawa wierzyciela.
 2. Co może zrobić windykator chwilówki? – Wysyłać powiadomienia, negocjować z nami spłatę i rzeczowo omawiać konsekwencje nieuregulowania długu.
 3. Czego nie może windykator? – Nękać, zastraszać i konfiskować majątku.
 4. Czy windykator może nachodzić mnie w domu? – Windykator może przyjść pod nasz adres ale nie może wejść do domu, jeśli nie wyrazimy na to zgody.
 5. Jakie mogą być godziny pracy windykatorów terenowych? – By wizyty windykatora nie zostały uznana za nękanie, powinny odbywać się w godzinach od 7:00 do 21:00.
 6. Czym jest windykacja należności B2B? – Są to działania windykacyjne Business to Business, polegające na odzyskiwaniu należności powstałych między podmiotami w obrocie gospodarczym, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, oraz zobowiązań korporacyjnych.
 7. Gdzie zgłosić nękanie przez firmę windykacyjną? – Skarga na firmę windykacyjną (darmowy wzór dostępny online) może być złożona do: KNF, UOKIK i Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

Opinie klientów

Rafał

Rafał

Nie chciałem brać pożyczki w banku, bo multum formalności mnie przytłacza. Pożyczka pod przewłaszczenie samochodu od razu mi przypasowała, wypełniłem wniosek i szybko otrzymałem pieniądze. Świetna oferta!

Ewelina

Ewelina

Pożyczka dla każdego, kto posiada własne auto. Polecam, bo można otrzymać naprawdę duże kwoty.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy