Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Zdolnośc kredytowa to możliwość spłacenia zaciągniętego długu.

Zdolność kredytowa to możliwość uregulowania zobowiązania finansowego wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie pożyczki lub kredytu. Jak poprawić zdolność kredytową? Przede wszystkim należy rozpocząć od kontrolowania domowego budżetu oraz sprawdzenia siebie w bazach dłużników. Co jeszcze ma wpływ na zwiększenie zdolności kredytowej?

 1. Zdolność kredytowa-jak ją zwiększyć?
 2. Czym jest zdolność kredytowa?
 3. Od czego zależy zdolność kredytowa?
 4. W jaki sposób sprawdzić zdolność kredytową?
 5. Zdolność kredytowa a pożyczka na samochód.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego wraz z odsetkami w terminie wyznaczonym w umowie pożyczki czy kredytu. Istnieje wiele prostych sposobów, które mają ogromny wpływ na zwiększenie zdolności kredytowej. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż nie przyniosą one poprawy płynności finansowej w ciągu kilku dni.

Bardzo ważna jest systematyczność oraz trwałe dążenie do postawionych sobie celów mających wpłynąć na poprawę zdolności kredytowej. Jak zatem zwiększyć zdolność kredytową? Przede wszystkim należy:

 • zadbać o swoją historię w BIK,
 • uregulować posiadane zobowiązania finansowe,
 • sprawdzić swoją zdolność kredytową,
 • zadbać o jak największą kwotę na wkład własny (przy kredycie hipotecznym),
 • zrezygnować z kart kredytowych oraz kredytu odnawialnego,
 • skorzystać z kredytu konsolidacyjnego,
 • wybrać raty stałe,
 • kontrolować budżet domowy.

Najskuteczniejszym sposobem na poprawę zdolności kredytowej jest próba zwiększenia miesięcznych dochodów netto. Nowa praca czy zmiana posady na lepiej płatną, pozwolą na uregulowanie posiadanego zobowiązania finansowego, na przykład pod postacią pożyczki  zastaw samochodu, której raty mogą znacznie obciążać domowy budżet. Istotna jest również rezygnacja z posiadanych kart kredytowych czy kredytów odnawialnych. Te produkty finansowe mogą stanowić zbyt wielką pokusę w momencie chwilowego braku gotówki. Ich likwidacja niewątpliwie przyczyni się do poprawy zdolności kredytowej.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to jeden z najważniejszych czynników, który banki oraz firmy pożyczkowe biorą pod uwagę podczas udzielania zobowiązań finansowych. Im wyższa zdolność kredytowa, tym wnioskodawca ma większą szansę na otrzymanie produktu finansowego, o który wnioskuje. Dlatego też bardzo ważna jest analiza elementów, które mają wpływ na poprawę zdolności kredytowej przez rozpoczęciem procedury wnioskowania w banku czy firmie pożyczkowej.

Pojęcie zdolności kredytowej regulują przepisy prawne zawarte w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa Bankowego (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami).

Art. 70. 1.Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa zależy od kilku głównych czynników. Istotny wpływ mają na nią między innymi takie wskaźniki jak:

 • wysokość oraz źródło dochodu,
 • wysokość wydatków względem przychodów,
 • wiek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy,
 • sytuacja rodzinna wnioskodawcy,
 • wysokość wkładu własnego (przy kredycie hipotecznym),
 • historia kredytowa oraz obecne zadłużenie,
 • stan cywilny pożyczkobiorcy/kredytobiorcy.

Istnieje o wiele więcej czynników, które mają wpływ na zdolność kredytową. Wymienione wyżej czynniki przyczyniają się jednak w największym stopniu do zdolności kredytowej danego wnioskodawcy. Należy mieć na uwadze fakt, iż istotna jest również udokumentowana historia kredytowa. To, w jakim stopniu konkretny podmiot uregulował poprzednie zobowiązania finansowe oraz to, czy były one spłacane w terminach, przyczynia się do pozytywnej decyzji instytucji z sektora finansowego.

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Zdolność kredytową można sprawdzić na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest kalkulator zdolności kredytowej. W przybliżonym stopniu pokaże on sprawdzającemu wysokość kwoty kredytu czy pożyczki, którą może otrzymać. W kalkulatorze zdolności kredytowej należy umieścić m.in. takie dane jak:

 • dochód brutto,
 • opłaty za mieszkanie,
 • kwotę niezbędną do miesięcznego utrzymania siebie i rodziny,
 • raty innych zobowiązań finansowych,
 • oprocentowanie kredytu/pożyczki,
 • czas spłaty zobowiązania finansowego.

Zdolność kredytową można również sprawdzić podczas wizyty w dowolnej placówce danego banku lub podczas wnioskowania o pożyczkę w instytucji pozabankowej. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż częste zapytania w bankach o możliwości zaciągnięcia kredytów, są odnotowywane w BIK-u.

Zdolność kredytowa a pożyczka na samochód

Osoby, których celem jest zaciągnięcie pożyczki na samochód, również powinny posiadać zdolność kredytową. Większość instytucji pozabankowych sprawdza ich płynność finansową oraz możliwość spłaty zobowiązania finansowego wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie pożyczki. Firmy pożyczkowe zazwyczaj weryfikują dane wnioskodawców w bazach BIK, dlatego też bardzo istotne jest sprawdzanie siebie w rejestrach dłużników raz na 6 miesięcy. Wiele firm pożyczkowych proponuje swoim klientom również inne rozwiązanie. Mogą oni skorzystać z pożyczki pod przewłaszczenie samochodu. Wtedy to zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie samochód stanowiący własność pożyczkobiorcy.

Opinie klientów

Ewelina

Ewelina

Pożyczka dla każdego, kto posiada własne auto. Polecam, bo można otrzymać naprawdę duże kwoty.

Katarzyna

Katarzyna

Zastanawiałam się nad pożyczką zabezpieczoną przewłaszczeniem samochodu, przekonał mnie długi okres pożyczkowania i minimum formalności. Nie żałuję, to warta polecenia firma.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy