Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Użyczenie zwykle nie podlega opłatom.

Użyczenie to forma przekazania drugiej osobie danej rzeczy na określony czas. Transakcja ta jest bezpłatna, czyli żadna ze stron nie ponosi kosztów użyczenia. Warto jest sporządzić umowę użyczenia, aby nie było nieporozumienia w momencie jej rozwiązania. Pamiętajmy, że użyć możemy nie tylko lokal, ale np. samochód. Wtedy warto napisać umowę użyczenia samochodu, w której ustalone zostaną warunki działania.

Co to jest użyczenie?

Użyczenie to przekazanie komuś pewnej rzeczy należącej zwykle do nas na określony czas. Przekazanie rzeczy odbywa się za darmo, co stanowi przeciwieństwo np. dzierżawy.

Warunki użyczenia znajdują się w art. 710 Kodeksu Cywilnego, który mówi: “Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

Użyczenie często mylone jest z pożyczeniem, które dotyczy np. pożyczki pod zastaw oferowanej przez instytucje pozabankowe. Zwróćmy więc uwagę na zapisy szczególnie w momencie podpisywania umów.

Umowa użyczenia – strony umowy, przedmiot i okres trwania

Użyczając komuś dany przedmiot warto jest sporządzić umowę, w której zostaną zawarte warunki transakcji. Choć użyczenie jest darmowe, warto zaznaczyć w dokumencie np. to, w jakim stanie dana rzecz została przekazana drugiej osobie. Pamiętajmy, że nie musimy być właścicielami przedmiotu, który użyczamy.

Umowa użyczenia może zostać zawarta ustnie. Warto jednak sporządzić ją na piśmie, tak jak ma to miejsce w przypadku umowy pożyczki pochodzącej od firm pozabankowych. W umowie użyczenia powinno zawrzeć się informacje dotyczące:

  • stron umowy, czyli osób przekazujących sobie daną rzecz;
  • okresu użyczenia, czyli czasu, na jaki dana rzecz została przekazana drugiej osobie;
  • przedmiotu użyczenia, czyli przekazanej drugiej osobie rzeczy i jej stanu.

Użyczenie a podatek

Warto wiedzieć, czy użyczając komuś daną rzecz lub posiadając rzecz użyczoną należy odprowadzić od niej podatek, co jest obowiązkiem np. w przypadku sięgania po jeden z licznych rodzajów pożyczek – pożyczkę od rodziny.

Umowa użyczenia nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Osoba biorąca w posiadanie dany przedmiot ponosi zwykle koszt utrzymania pożyczonej rzeczy (np. zakup paliwa do samochodu). Koszty te nie są zwracane przez osobę użyczającą. Jeśli wystąpiła większa i kosztowna awaria, koszty jej naprawy należy skonsultować z użyczającym.

Pamiętajmy jednak, że jeśli użyczamy jakiś przedmiot osobie niebędącej członkiem naszej rodziny, musimy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, a umowę wykazać w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Rozwiązanie umowy użyczenia – warunki?

Umowa użyczenia traci ważność w dniu, który został ustalony w umowie, w momencie, gdy biorący wykorzysta rzecz w sposób określony w umowie lub upłynie czas, w którym przedmiot mógłby być wykorzystany. Po zakończeniu tego okresu użyczoną rzecz należy oddać. W przypadku jej przywłaszczenia sprawa trafia do sądu.

Istnieją sytuacje, kiedy użyczony przedmiot możemy zwrócić wcześniej, niż zakłada umowa.
Następuje to poprzez rozwiązanie tejże umowy, co przypomina poniekąd rozwiązanie umowy pożyczkowej. Jest to jednak zdecydowanie szybsze działanie i może nastąpić, gdy:

  • rzecz jest użytkowana niezgodnie z jej przeznaczeniem i w sposób sprzeczny z wcześniejszymi ustaleniami;
  • biorca oddał przedmiot umowy osobie trzeciej, bez wcześniejszego porozumienia z właścicielem;
  • użyczający zażąda zwrotu rzeczy, ponieważ stanie się mu ona niezbędna z powodów nieprzewidzianych w umowie.

Umowa użyczenia samochodu – kiedy?

Młodzi kierowcy, którzy nie mają jeszcze potrzeby zakupienia na własność samochodu lub nie wiedzą, na jaki pierwszy samochód się zdecydować, mogą go pożyczyć. W tym celu przyda się umowa użyczenia samochodu. Powinny zostać w niej ustalone warunki użyczenia, czyli informacje dotyczące tego, jaki samochód zostanie użyczony i na jak długo.

Pamiętajmy, aby szczegółowo opisać zastany stan pojazdu, aby nie było później nieporozumienia w momencie zakończenia umowy i zwrotu użyczonej rzeczy. Bądźmy świadomi również tego, że nie musimy być prawnymi właścicielami rzeczy, którą chcemy drugiej osobie użyczyć.

Opinie klientów

Jerzy

Jerzy

Potrzebowałem szybkiej gotówki i trafiłem na ofertę pożyczki pod przewłaszczenie samochodu. Świetna możliwość dla każdego, kto ma własny samochód, a potrzebuje pieniędzy na zrealizowanie innych planów.

Arek

Arek

Przyjazne zasady spłaty i miła obsługa, a także bezpieczne warunki pożyczania i szybka wypłata gotówki – to atuty, które niewątpliwie wyróżniają pożyczkodawcę. Polecam!

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy