Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Umowę pożyczki można wymówić w ciągu 14 dni

Zanim pożyczysz pieniądze powinieneś wiedzieć w jakich okolicznościach możesz z niej zrezygnować. Umowę pożyczki mogą wypowiedzieć zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy – np. za porozumieniem stron. Pamiętaj – zgodnie z Kodeksym cywilnym masz prawo w ciągu 14 dni wypowiedzieć pożyczkę za darmo.

Czym jest wypowiedzenie umowy pożyczki?

Wypowiedzenie umowy pożyczki może dotyczyć wszystkich produktów sektora finansowego. Jest to jednostronne oświadczenie woli, świadczące o chęci zerwania zawartej wcześniej umowy pożyczki. Powinno mieć ono formę pisemną. Umowa może zostać rozwiązana przy porozumieniu stron, na zasadach określonych w tejże umowie lub na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

Wypowiedzenie złożyć może pożyczkodawca. W przypadku pożyczkobiorcy jest to odstąpienie od umowy pożyczki.

Kiedy można rozwiązać umowę pożyczki?

W myśl ustawy o Kredycie Konsumenckim każda osoba fizyczna ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki.W umowach na czas nieoznaczony, pożyczkodawca ma możliwość domagania się zwrotu pieniędzy w dowolnym momencie. Wtedy pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty w terminie nie przekraczającym 6 tygodni od dnia doręczenia oświadczenia woli. Strony mogą jednak w porozumieniu wyznaczyć dłuższy termin.

Terminowe umowy pożyczek także mogą być wypowiadane wcześniej, przy uzgodnieniu takiej możliwości przez obie strony jeszcze przed finalizacją umowy. Pożyczkodawca może chcieć jej zerwania w przypadku braku spłaty dwóch pełnych rat, nagłego spadku zdolności kredytowej dłużnika lub zmniejszenia wartości zabezpieczenia wierzytelności.

Jeśli jednak w chwili podpisywania umowy pożyczkodawca miał świadomość złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy – rozwiązanie jej może nastąpić jedynie za porozumieniem stron. Jeśli spłacający wywiązuje się z warunków umowy, to nie ma podstaw prawnych do żądania wcześniejszej regulacji zobowiązania.

Zazwyczaj najpierw wysyłany jest monit ponaglający do spłaty. Dłużnik musi jej dokonać w ciągu 14 dni, pod rygorem rozwiązania umowy. W przeciwnym razie pożyczkodawca może rozwiązać umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. W tym czasie musi nastąpić zwrot pożyczonej kwoty.

Jakie są powody rezygnacji z pożyczki?

Zarówno w przypadku klasycznych chwilówek online jak i pożyczek na samochód istnieje możliwość skorzystania z 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy. W tym czasie można zrezygnować z oferty bez ponoszenia konsekwencji i konieczności podawania powodów swojej decyzji. 

Rezygnacja z pożyczki nie zwalnia jednak z opłat za dni, w których klient mógł korzystać z pożyczonej kwoty. Po poinformowaniu firmy o swojej decyzji, wymagana jest jednorazowa spłata długu. Od złożenia wypowiedzenia do momentu spłaty, naliczane są standardowe koszty. Jeśli spłata nie nastąpi w ciągu 30 dni – sprawa może trafić do sądu, a pożyczkobiorca do rejestru dłużników.

Aneks do umowy i zmiana jej warunków

Jeśli warunki umowy przestają być satysfakcjonujące dla klienta, nie musi on jej od razu rozwiązywać. Przy porozumieniu z pożyczkodawcą sporządzić można aneks do umowy pożyczki. Regulować może on m.in. czas kredytowania i wysokość miesięcznych rat. Zmiana warunków umowy wiązać się może z dodatkowymi opłatami. Nie jest to jednak koszt większy niż kwota ewentualnych odsetek karnych w przypadku braku terminowej spłaty.

Aneks może być też odpowiedzią na zmiany w prawie, które zaszły w trakcie okresu kredytowania. Jeśli w ciągu 14 dni, pożyczkobiorca nie zgodzi się na proponowane zmiany, umowa pożyczki zostanie rozwiązana w okresie 30 dni. Przy braku pisemnej odmowy ze strony pożyczkobiorcy nowe regulacje umowy zostaną wprowadzone.

Opinie klientów

Katarzyna

Katarzyna

Zastanawiałam się nad pożyczką zabezpieczoną przewłaszczeniem samochodu, przekonał mnie długi okres pożyczkowania i minimum formalności. Nie żałuję, to warta polecenia firma.

Monika

Monika

Pożyczka pod przewłaszczenie samochodu? Pierwszy raz spotkałam się z taką ofertą i bardzo mnie zainteresowała. Mogłam wziąć dużą sumę i nadal korzystać z samochodu – to wystarczyło, aby przekonać mnie do podpisania umowy. Szybko otrzymałam gotówkę i zrealizowałam swoje plany, a teraz spokojnie spłacam pożyczkę. Nie mam żadnych zastrzeżeń.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy