22 czerwca 2018

Kiedy jest możliwe wypowiedzenie umowy pożyczki?

Umowę pożyczki można wymówić w ciągu 14 dni

Zanim pożyczysz pieniądze powinieneś wiedzieć w jakich okolicznościach możesz z niej zrezygnować. Umowę pożyczki mogą wypowiedzieć zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy – np. za porozumieniem stron. Pamiętaj – zgodnie z Kodeksym cywilnym masz prawo w ciągu 14 dni wypowiedzieć pożyczkę za darmo.

Czym jest wypowiedzenie umowy pożyczki?

Wypowiedzenie umowy pożyczki może dotyczyć wszystkich produktów sektora finansowego. Jest to jednostronne oświadczenie woli, świadczące o chęci zerwania zawartej wcześniej umowy pożyczki. Powinno mieć ono formę pisemną. Umowa może zostać rozwiązana przy porozumieniu stron, na zasadach określonych w tejże umowie lub na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

Wypowiedzenie złożyć może pożyczkodawca. W przypadku pożyczkobiorcy jest to odstąpienie od umowy pożyczki.

Kiedy można rozwiązać umowę pożyczki?

W myśl ustawy o Kredycie Konsumenckim każda osoba fizyczna ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki.W umowach na czas nieoznaczony, pożyczkodawca ma możliwość domagania się zwrotu pieniędzy w dowolnym momencie. Wtedy pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty w terminie nie przekraczającym 6 tygodni od dnia doręczenia oświadczenia woli. Strony mogą jednak w porozumieniu wyznaczyć dłuższy termin.

Terminowe umowy pożyczek także mogą być wypowiadane wcześniej, przy uzgodnieniu takiej możliwości przez obie strony jeszcze przed finalizacją umowy. Pożyczkodawca może chcieć jej zerwania w przypadku braku spłaty dwóch pełnych rat, nagłego spadku zdolności kredytowej dłużnika lub zmniejszenia wartości zabezpieczenia wierzytelności.

Jeśli jednak w chwili podpisywania umowy pożyczkodawca miał świadomość złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy – rozwiązanie jej może nastąpić jedynie za porozumieniem stron. Jeśli spłacający wywiązuje się z warunków umowy, to nie ma podstaw prawnych do żądania wcześniejszej regulacji zobowiązania.

Zazwyczaj najpierw wysyłany jest monit ponaglający do spłaty. Dłużnik musi jej dokonać w ciągu 14 dni, pod rygorem rozwiązania umowy. W przeciwnym razie pożyczkodawca może rozwiązać umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. W tym czasie musi nastąpić zwrot pożyczonej kwoty.

Jakie są powody rezygnacji z pożyczki?

Zarówno w przypadku klasycznych chwilówek online jak i pożyczek na samochód istnieje możliwość skorzystania z 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy. W tym czasie można zrezygnować z oferty bez ponoszenia konsekwencji i konieczności podawania powodów swojej decyzji. 

Rezygnacja z pożyczki nie zwalnia jednak z opłat za dni, w których klient mógł korzystać z pożyczonej kwoty. Po poinformowaniu firmy o swojej decyzji, wymagana jest jednorazowa spłata długu. Od złożenia wypowiedzenia do momentu spłaty, naliczane są standardowe koszty. Jeśli spłata nie nastąpi w ciągu 30 dni – sprawa może trafić do sądu, a pożyczkobiorca do rejestru dłużników.

Aneks do umowy i zmiana jej warunków

Jeśli warunki umowy przestają być satysfakcjonujące dla klienta, nie musi on jej od razu rozwiązywać. Przy porozumieniu z pożyczkodawcą sporządzić można aneks do umowy pożyczki. Regulować może on m.in. czas kredytowania i wysokość miesięcznych rat. Zmiana warunków umowy wiązać się może z dodatkowymi opłatami. Nie jest to jednak koszt większy niż kwota ewentualnych odsetek karnych w przypadku braku terminowej spłaty.

Aneks może być też odpowiedzią na zmiany w prawie, które zaszły w trakcie okresu kredytowania. Jeśli w ciągu 14 dni, pożyczkobiorca nie zgodzi się na proponowane zmiany, umowa pożyczki zostanie rozwiązana w okresie 30 dni. Przy braku pisemnej odmowy ze strony pożyczkobiorcy nowe regulacje umowy zostaną wprowadzone.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Kontakt z nami

PSFLoans Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

e-mail: biuro@autokapital.pl
Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Partnerzy

Dekra
Związek Banków Polskich
Pożyczka Portal
Loando
Pożyczkodawca Dane osobowe Regulamin serwisu Blog Warunki prywatności Partnerzy

AutoKapital.pl 2016-2023 / All rights reserved