Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Umowę pożyczki można wymówić w ciągu 14 dni

Zanim pożyczysz pieniądze powinieneś wiedzieć w jakich okolicznościach możesz z niej zrezygnować. Umowę pożyczki mogą wypowiedzieć zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy – np. za porozumieniem stron. Pamiętaj – zgodnie z Kodeksym cywilnym masz prawo w ciągu 14 dni wypowiedzieć pożyczkę za darmo.

Czym jest wypowiedzenie umowy pożyczki?

Wypowiedzenie umowy pożyczki może dotyczyć wszystkich produktów sektora finansowego. Jest to jednostronne oświadczenie woli, świadczące o chęci zerwania zawartej wcześniej umowy pożyczki. Powinno mieć ono formę pisemną. Umowa może zostać rozwiązana przy porozumieniu stron, na zasadach określonych w tejże umowie lub na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

Wypowiedzenie złożyć może pożyczkodawca. W przypadku pożyczkobiorcy jest to odstąpienie od umowy pożyczki.

Kiedy można rozwiązać umowę pożyczki?

W myśl ustawy o Kredycie Konsumenckim każda osoba fizyczna ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki.W umowach na czas nieoznaczony, pożyczkodawca ma możliwość domagania się zwrotu pieniędzy w dowolnym momencie. Wtedy pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty w terminie nie przekraczającym 6 tygodni od dnia doręczenia oświadczenia woli. Strony mogą jednak w porozumieniu wyznaczyć dłuższy termin.

Terminowe umowy pożyczek także mogą być wypowiadane wcześniej, przy uzgodnieniu takiej możliwości przez obie strony jeszcze przed finalizacją umowy. Pożyczkodawca może chcieć jej zerwania w przypadku braku spłaty dwóch pełnych rat, nagłego spadku zdolności kredytowej dłużnika lub zmniejszenia wartości zabezpieczenia wierzytelności.

Jeśli jednak w chwili podpisywania umowy pożyczkodawca miał świadomość złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy – rozwiązanie jej może nastąpić jedynie za porozumieniem stron. Jeśli spłacający wywiązuje się z warunków umowy, to nie ma podstaw prawnych do żądania wcześniejszej regulacji zobowiązania.

Zazwyczaj najpierw wysyłany jest monit ponaglający do spłaty. Dłużnik musi jej dokonać w ciągu 14 dni, pod rygorem rozwiązania umowy. W przeciwnym razie pożyczkodawca może rozwiązać umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. W tym czasie musi nastąpić zwrot pożyczonej kwoty.

Jakie są powody rezygnacji z pożyczki?

Zarówno w przypadku klasycznych chwilówek online jak i pożyczek na samochód istnieje możliwość skorzystania z 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy. W tym czasie można zrezygnować z oferty bez ponoszenia konsekwencji i konieczności podawania powodów swojej decyzji. 

Rezygnacja z pożyczki nie zwalnia jednak z opłat za dni, w których klient mógł korzystać z pożyczonej kwoty. Po poinformowaniu firmy o swojej decyzji, wymagana jest jednorazowa spłata długu. Od złożenia wypowiedzenia do momentu spłaty, naliczane są standardowe koszty. Jeśli spłata nie nastąpi w ciągu 30 dni – sprawa może trafić do sądu, a pożyczkobiorca do rejestru dłużników.

Aneks do umowy i zmiana jej warunków

Jeśli warunki umowy przestają być satysfakcjonujące dla klienta, nie musi on jej od razu rozwiązywać. Przy porozumieniu z pożyczkodawcą sporządzić można aneks do umowy pożyczki. Regulować może on m.in. czas kredytowania i wysokość miesięcznych rat. Zmiana warunków umowy wiązać się może z dodatkowymi opłatami. Nie jest to jednak koszt większy niż kwota ewentualnych odsetek karnych w przypadku braku terminowej spłaty.

Aneks może być też odpowiedzią na zmiany w prawie, które zaszły w trakcie okresu kredytowania. Jeśli w ciągu 14 dni, pożyczkobiorca nie zgodzi się na proponowane zmiany, umowa pożyczki zostanie rozwiązana w okresie 30 dni. Przy braku pisemnej odmowy ze strony pożyczkobiorcy nowe regulacje umowy zostaną wprowadzone.

Opinie klientów

Ania

Ania

Wypełniłam wniosek i okazało się, że mogę wziąć kwotę, która jest mi niezbędna. Nie czekałam dłużej, wpisałam pozostałe dane i niedługo po wypełnieniu formalności mogłam cieszyć się pieniędzmi. To pożyczkodawca, z którym warto podpisywać umowy.

Paweł

Paweł

Pożyczka bez BIK i KRD. To doskonała oferta, nie trzeba też zaświadczeń o dochodach, a kwoty możliwe do pożyczenia są naprawdę wysokie, do 50% wartości auta. Pieniądze bardzo mi pomogły, to pożyczkodawca godny polecenia.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 54,53 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 7,2% w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 17.247,87 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 2307,87 zł), całkowita kwota do zapłaty 32247,87 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01-07-2021 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy