Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Oprocentowanie nominalne jest określane w skali procentowej.

Oprocentowanie nominalne to wartość wyrażona w procentach. Wiąże się ona z kredytami oraz pożyczkami udzielanymi przez instytucje finansowe. Banki oraz firmy pożyczkowe nie mogą samodzielnie określić wysokości oprocentowania w skali roku. Mają obowiązek dostosowania się do przepisów Kodeksu cywilnego. RRSO z kolei pozwala pożyczkobiorcy na poznanie całkowitego kosztu zaciąganego zobowiązania finansowego.

Czym jest oprocentowanie nominalne?

Oprocentowanie nominalne to wartość procentowa, którą instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek pod zastaw samochodu określają w skali roku. Wskazuje ona stopę procentową, według której instytucja finansowa będzie naliczać odsetki od udzielonej kwoty.

Ważne! Banki oraz instytucje pozabankowe nie mogą samodzielnie określać wysokości oprocentowania oferowanych produktów finansowych. Mają obowiązek dostosowania się do górnej granicy oprocentowania nominalnego, która została określona w art. 359 Źródła i wysokość odsetek Kodeksu cywilnego oraz w ustawie antylichwiarskiej.

Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, maksymalna wysokość odsetek nie może w skali roku przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Obecnie, oprocentowanie nominalne kredytu nie może być wyższe niż 10 proc. w skali rocznej. Dlaczego? Stopa lombardowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc., a odsetki ustawowe 5 proc.

Oprocentowanie w skali roku – jak obliczyć?

Na obliczenie wysokości oprocentowania nominalnego mają wpływ następujące czynniki:

  • stopa bazowa,
  • marża.

Stopa bazowa to pojęcie określające referencyjną wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym. W Polsce stopą bazową jest stopa WIBOR, którą ustala się dla różnych okresów – 1, 3 lub 12 miesięcy. Zwykle instytucje bankowe biorą pod uwagę wysokość stawki WIBOR 3M.

Marża z kolei to cena pożyczki lub kredytu, którą ustala instytucja finansowa. Wysokość marży zależy od kredytodawcy. Osoba ubiegająca się o kredyt lub pożyczkę powinna mieć na uwadze fakt, iż marża podlega negocjacji w momencie ustalania warunków kredytowania.

Jak obliczyć oprocentowanie nominalne? Najłatwiej będzie to wytłumaczyć na poniższym przykładzie:

Przykład: Jeżeli oprocentowanie nominalne pożyczki jest równe 8 proc. w skali rocznej, a pożyczkobiorca wnioskuje o kwotę 2000 zł, to po roku kredytowania będzie musiał zwrócić 2160 zł. Jeśli natomiast okres kredytowania wyniesie 6 miesięcy, pożyczkobiorca będzie miał obowiązek zwrotu kwoty w wysokości 2080 zł, czyli połowy oprocentowania nominalnego.

Oprocentowanie roczne a RRSO

Oprocentowanie nominalne oraz RRSO to pojęcia, które niektórzy mogą ze sobą utożsamiać. To błąd! Czym jest RRSO? RRSO, w przeciwieństwie do oprocentowania nominalnego, pozwala kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy na zobrazowanie całkowitego kosztu otrzymanego zobowiązania finansowego. Im niższe RRSO, tym jest tańszy kredyt lub pożyczka.

RRSO regulują przepisy prawne zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim. Ustawa ta obejmuje formy finansowania, których okres kredytowania wynosi min. 3 miesiące, a kwota kredytu lub pożyczki mieści się w przedziale od 500 do 255 550 zł.

Ważne! Należy mieć na uwadze fakt, iż oprocentowanie nominalne i RRSO znacznie się od siebie różnią. Pierwsze z pojęć określa jedynie niewielkie koszty związane z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki. RRSO łączy w sobie wszystkie koszty danego produktu finansowego, czyli oprocentowanie nominalne, prowizję oraz cross – selling (dodatkowa usługa bankowa).

Poznaj różnicę między RRSO a oprocentowaniem nominalnym!

W poniższej tabeli umieściliśmy podstawowe różnice pomiędzy Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania a oprocentowaniem nominalnym. Zapoznaj się z nią!

Kryterium Oprocentowanie nominalne RRSO
Zawiera wszystkie koszty finansowania ✔️
Zawarte w przepisach prawnych ✔️ ✔️
Koszt kredytu/pożyczki ✔️ ✔️

Oprocentowanie nominalne i RRSO dotyczą zarówno kredytu, jak i pożyczki, dlatego też uznaliśmy, iż powinieneś zapoznać się z tymi dwoma pojęciami. Czym różnią się te produkty finansowe?

RRSO – co wpływa na jego wysokość?

Wysokość RRSO, podobnie jak oprocentowania w skali roku, jest zależna od kilku czynników. Zaliczyć do nich można:

  • oprocentowanie nominalne kredytu lub pożyczki,
  • koszt ubezpieczeń obowiązkowych i dodatkowych,
  • prowizja za udzielenie kredytu lub pożyczki,
  • wartość pieniądza w czasie, czyli okres, w którym pożyczkobiorca może dysponować otrzymaną kwotą,
  • koszt ustanowienia ewentualnych zabezpieczeń.

Ważne! RRSO nie uwzględnia dodatkowych opłat, które może ponieść kredytobiorca lub pożyczkobiorca, na przykład monitów wysyłanych w przypadku opóźnienia w spłacie. Należy również pamiętać o tym, iż odsetki od pożyczki lub kredytu, nie mogą być wyższe niż 2 – krotność stopy referencyjnej NPB powiększonej o 3,5 proc. Opłaty pozaodsetkowe nie mogą być wyższe niż 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki lub kredytu oraz 30 proc. kwoty zmiennej.

RRSO jest wyższe niż oprocentowanie nominalne. Byłoby ono równo tylko w jednej sytuacji – spłata kredytu musiałby nastąpić jednorazowo, a kredytobiorca nie ponosiłby żadnych innych zobowiązań względem danego produktu finansowego.

Opinie klientów

Paweł

Paweł

Pożyczka bez BIK i KRD. To doskonała oferta, nie trzeba też zaświadczeń o dochodach, a kwoty możliwe do pożyczenia są naprawdę wysokie, do 50% wartości auta. Pieniądze bardzo mi pomogły, to pożyczkodawca godny polecenia.

Ewelina

Ewelina

Pożyczka dla każdego, kto posiada własne auto. Polecam, bo można otrzymać naprawdę duże kwoty.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy