15 marca 2019

Darowizna samochodu w rodzinie

Darowizna samochodu w rodzinie

Darowizna pojazdu to pojęcie określone przez przepisy Kodeksu cywilnego. Oznacza sytuację, w której to darczyńca przenosi własność na obdarowanego. Darowizna samochodu w rodzinie wiąże się ze zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn. Kiedy jest to możliwe?

Czym jest darowizna samochodu?

Darowizna samochodu to umowa, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do dokonania bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby obdarowanej kosztem swojego majątku. Oznacza to, iż osoba, która jest właścicielem pojazdu, przekazuje go do bezpłatnego użytkowania danemu podmiotowi. Polskie prawo nie zabrania obdarowanemu dowolnego korzystania z pojazdu. Może on więc na przykład zaciągnąć pożyczkę gotówkową pod zastaw samochodu.

Darowizna samochodu to umowa o charakterze nieodpłatnym. Co to oznacza? Osoba obdarowana nie uzyska żadnych korzyści z tytułu przeniesienia własności. Ustawa nie przewiduje ograniczeń co do podmiotu, który może zostać obdarowany. Pojęcie darowizny określają przepisy prawne zawarte w art. 888-902 Kodeksu cywilnego.

Darowizna auta w rodzinie

Darowizna auta w rodzinie to jedna z najpopularniejszych form przenoszenia własności. Proces ten wiąże się z kwestiami podatkowymi. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, od podatku nabycia własności rzeczy są zwolnione najbliższe osoby:

 • małżonek,
 • zstępni (dzieci),
 • wstępni (dziadkowie),
 • pasierb,
 • rodzeństwo ojczyma ,
 • macocha.

Wymienione wyżej osoby nie zostaną od razu zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Są one zobowiązane do spełnienia określonych przesłanek, by podatek nie stanowił obowiązkowej opłaty. Najbliżsi darczyńcy powinni zgłosić nabycie własności pojazdu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w czasie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli osoby najbliższe darczyńcy nie dokonają tego w określonym terminie, utracą prawo do zwolnienia z zapłaty podatku od spadków i darowizn. Będą wówczas zobowiązane do uregulowania opłaty przewidzianej dla I grupy podatkowej. Jeśli wartość pojazdu nie przekracza kwoty wolnej od podatku, czyli 9637 zł, osoby z I grupy podatkowej nie są zobowiązane do uiszczenia podatku. Jeżeli natomiast wartość auta jest wyższa, podatek od spadków i darowizn będzie obowiązkowy.

Jak napisać umowę darowizny samochodu w rodzinie?

Przepisy prawne określają, iż umowa darowizny samochodu w rodzinie powinna zostać napisana w formie pisemnej. Nie wymaga ona jednak sporządzenia aktu notarialnego. Aby umowa darowizny pojazdu w rodzinie była ważna, powinny się w niej znaleźć następujące elementy:

 • marka i model samochodu,
 • rok produkcji pojazdu,
 • numer rejestracyjny auta,
 • numer nadwozia.

Należy mieć na uwadze fakt, iż obowiązek przerejestrowania pojazdu leży po stronie darczyńcy. Powinien on również zgłosić to ubezpieczycielowi danego pojazdu. Dzięki umieszczeniu w umowie numeru nadwozia, czyli numeru VIN, osoba obdarowana może sprawdzić pojazd. Umowa darowizny to definicja określona przez przepisy prawne zawarte w art. 888 Kodeksu cywilnego.

Elementy umowy darowizny pojazdu

Umowa darowizny pojazdu, podobnie jak umowa pożyczki, powinna zawierać kilka niezbędnych elementów. Zaliczyć do nich można:

 • datę oraz miejsce sporządzenia umowy,
 • strony umowy darowizny auta,
 • przedmiot umowy,
 • określenie wartości przedmiotu darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy o prawach własności do pojazdu,
 • oświadczenie o przekazaniu auta przez darczyńcę na rzecz obdarowanego,
 • termin przekazania pojazdu,
 • oświadczenie darczyńcy o stopniu pokrewieństwa z osobą obdarowaną,
 • liczba stworzonych egzemplarzy umowy,
 • regulacje dokumentu wprowadzone przez dane przepisy prawne,
 • podpisy stron umowy.

Określenie wartości pojazdu w umowie darowizny stanowi istotny element. To właśnie na podstawie wpisanej kwoty zostaje określona wysokość podatku od spadków i darowizn, jeżeli jego opłata jest obowiązkowa.

Podatek od spadków i darowizn – tabela

Podatek od spadków i darowizn to opłata, którą nalicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę określaną mianem wolnej od podatku. W 2019 roku wysokość podatku od spadków i darowizn nie uległa zmianie. Obowiązują stawki ustalone w 2018 roku.

Grupa podatkowa Kwota nadwyżki (zł) Wysokość podatku
I grupa podatkowa

do 10 278

ponad 10 278

do 20 556

ponad 20 556

3%

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki

II grupa podatkowa

do 10 278

ponad 10 278

do 20 556

ponad 20 566

7%

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278

1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 566

III grupa podatkowa

do 10 278

ponad 10 278

do 20 556

ponad 20 556

12%

1.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł

1.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł

2.877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Darowizna a użyczenie

Darowizna i użyczenie to pojęcia, które są często ze sobą utożsamione. To duży błąd! Obie definicje są regulowane przez przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Użyczenie określa sytuację, kiedy to jedna ze stron umowy przekazuje do bezpłatnego użytkowania danej osobie przedmiot użyczenia. Umowa użyczenia może zostać zawarta na czas określony bądź nieokreślony. Osoba, która otrzymała dany przedmiot, powinna go używać zgodnie z przeznaczeniem. Użyczenie, podobnie jak darowizna, jest bezpłatne. Różni się jednak od niej tym, iż osoba użyczająca czasowo udostępnia do użytkowania dany przedmiot konkretnemu podmiotowi. W przypadku darowizny, darczyńca przenosi prawa własności na inną osobę.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Kontakt z nami

PSFLoans Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

e-mail: biuro@autokapital.pl
Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Partnerzy

Dekra
Związek Banków Polskich
Pożyczka Portal
Loando
Pożyczkodawca Dane osobowe Regulamin serwisu Blog Warunki prywatności Partnerzy

AutoKapital.pl 2016-2023 / All rights reserved