Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Podatek PCC należy zapłacić w ciągu 14 dni od zakupu samochodu

Konsument, który kupił samochód w Polsce musi zapłacić podatek PCC. Wysokość podatku to 2 proc. wartości pojazdu. Warto zaznaczyć, że z opłaty są zwolnione osoby niepełnosprawne. Jak wypełnić druk PCC 3  i co grozi za brak uiszczenia podatku? Zapraszamy do lektury!  

Kalkulator Oc ocenapolis.pl

Umowa kupna sprzedaży – najważniejszym elementem

Kluczowym elementem podczas transakcji zakupu samochodu używanego, jest podpisanie umowy kupna – sprzedaży. Wzór umowy można znaleźć w internecie. Jeśli zakupu dokonuje osoba fizyczna, dokument należy wypełnić:

 • Imieniem i nazwiskiem
 • Adresem zameldowania
 • Numerem PESEL
 • Numerem oraz serią dowodu osobistego lub paszportu

Wysokość podatku za samochód dla osoby fizycznej

Każde auto, które zostało kupione w Polsce, niezależnie od formy  finansowania (pożyczka na samochód, środki własne) z wartością przekraczającą 1000 zł, podlega podatkowi PCC.  Ponadto pojazd musi być nabyty przez osobę fizyczną.  Podatek płaci kupujący.

Ważne – wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2 proc. wartości pojazdu.  Nabywca musi uiścić daninę do właściwego Urzędu Skarbowego, w ciągu 14 dni od zakupu samochodu.

Częstym zjawiskiem jest fakt, że podczas zawierania transakcji strony zaniżają cenę auta, w celu zmniejszenia wysokości podatku. Warto wiedzieć, że takie działanie jest bezcelowe, ponieważ pracownicy Fiskusa posiadają specjalne tabele określające wartość auta. Na ich podstawie jest wyliczana kwota PCC.

Co zrobić jeśli nie zgadzamy się z wyceną Urzędu Skarbowego?

W sytuacji gdy podatnik nie zgadza się z wyceną US, istnieje możliwość odwołania się od narzuconej ceny. W związku z tym Urząd powołuje biegłego rzeczoznawcę, który dokonuje wyceny pojazdu.

Jeżeli oszacowana przez eksperta wartość będzie różna o więcej niż 33 proc. od ceny podanej w deklaracji PCC, to koszt sporządzenia opinii ponosi podatnik. Praca rzeczoznawcy waha się w przedziale 400 – 600 zł. W tym przypadku również można się odwołać. W pierwszej kolejności do właściwej izby skarbowej, następnie do sądu administracyjnego.

Sprawdź najtańsze ubezpieczenie na Ocenapolis.pl

Jak wypełnić druk PCC 3?

Deklaracja PCC 3 składa się łącznie z 3 stron. Wypełnienie dokumentu nie jest skomplikowane. W przypadku osób fizycznych, należy:

Pola 1.4

 • Na samej górze druku PCC 3, w polach 1 i 4 podatnik podaje numer PESEL oraz wpisuje datę zakupu samochodu

Część A  – miejsce i cel składania deklaracji

 • Podatnik wskazuje właściwego dla miejsca zamieszkania naczelnika urzędu skarbowego.
 • W punkcie 6 podatnik zaznacza punkt nr 1 – złożenie deklaracji

Druk PPC3 część AKliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Część B – Dane podatnika dokonującego zapłaty lub zwolnionego z podatku

Część B1

 • W polu 7 podatnik zakreśla opcję numer 5
 • W polu 8  podatnik zaznacza, że jest osobą fizyczną
 • W polu 9 podatnik podaje swoje, imię, nazwisko i datę urodzenia
 • W polu 10 podatnik podaje imiona rodziców

Druk PPC3 część B1Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Część C  Przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej

 • W polu 21 podatnik zaznacza punkt 1 – Umowa
 • W polu 22 i 23 podatnik określa gdzie będzie użytkował pojazd
 • W polu 24 podatnik dokładnie opisuje samochód – marka, pojemność silnika, przebieg, rocznik, numer rejestracyjny, wyposażenie, ewentualne uszkodzenia

Druk PPC3 część CKliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Część D Olbliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Podać rynkową cenę pojazdu
 • Wpisać 2 procentową stawkę podatku
 • Obliczyć stawkę podatku
 • Podpisać oświadczenia

Druk PPC3 część DKliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Ważne – jeśli wśród kupujących występuje więcej niż jedna osoba, do deklaracji należy dołączyć załącznik PCC – 3A

Kiedy nie trzeba płacić podatku PCC za samochód?

Z podatku PCC są zwolnieni:

 • Konsumenci, którzy sprowadzili samochód zza granicy.
 • Przedsiębiorcy – w przypadku zakupu pojazdu na firmę obowiązuje podatek VAT
 • Osoby niepełnosprawne. Warunek – samochód musi być zakupiony na potrzeby niepełnosprawnego. Rodzaj schorzenia nie ma znaczenia. Jeśli inwalidztwo występuje w stopniu umiarkowanym, to musi mieć związek z chorobami narządów ruchu

Konsekwencje braku opłacenia podatku samochodowego

Niezłożenie deklaracji PCC -3 może zostać potraktowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Czynnikiem, który wpłynie czy fakt niezapłacenia PCC zostanie sklasyfikowany jako wykroczenie lub przestępstwo jest wysokość uszczuplonego podatku.

W przypadku wykroczenia kara grzywny może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Natomiast gdy czyn zostanie potraktowany jako przestępstwo skarbowe, sankcją może być grzywna lub  pozbawienie wolności.

Jeśli urząd nie upomni się o uregulowanie należności podatkowej, w celu uniknięcia konsekwencji można złożyć oświadczenie tzw. czynnego żalu. W piśmie podatnik przyznaje się do nieuregulowania daniny. Wraz ze złożeniem dokumentu należy uiścić zaległy podatek.

Opinie klientów

Marzena

Marzena

Dzięki pożyczce mogłam sfinansować zagraniczne wakacje językowe mojej córki. Pożyczka zabezpieczona przewłaszczeniem samochodu pozwala wziąć większe kwoty, a auto nadal jest moje. Polecam każdemu, kto potrzebuje wsparcia finansowego.

Paweł

Paweł

Pożyczka bez BIK i KRD. To doskonała oferta, nie trzeba też zaświadczeń o dochodach, a kwoty możliwe do pożyczenia są naprawdę wysokie, do 50% wartości auta. Pieniądze bardzo mi pomogły, to pożyczkodawca godny polecenia.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy