Lista współpracujących kredytodawców

PSF Loans sp. z o. o. świadczy na rzecz współpracujących kredytodawców z grupy PSF Loans usługi pośrednictwa i jest umocowana do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem i oferowanie umowy pożyczki. 

Lista współpracujących kredytodawców:

Autokapital.pl 2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000764127, NIP 5223145399 REGON 382141262 kapitał zakładowy 200.000 złotych w całości opłacony.

Kontakt z nami

PSFLoans Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

e-mail: biuro@autokapital.pl
Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Partnerzy

Dekra
Związek Banków Polskich
Pożyczka Portal
Loando
Pożyczkodawca Dane osobowe Regulamin serwisu Blog Warunki prywatności Partnerzy

AutoKapital.pl 2016-2023 / All rights reserved