Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Profil PKK można wyrobić w jednym okienku w urzędzie

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest niezbędnym dokumentem do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy. W poniższym tekście dowiesz się gdzie złożyć podanie o PKK i jakie dokumenty są niezbędne do wygenerowania numeru. Co więcej, jeśli doczytasz ten artykuł do końca, poznasz ograniczenia jakie czekają na młodych kierowców.  

Kalkulator Oc ocenapolis.pl

PKK – co to jest?

PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę – bez tego elektronicznego dokumentu nie rozpoczniesz kursu na prawo jazdy. Profil jest generowany przez Starostwo Powiatowe (odpowiednie dla miejsca zamieszkania przyszłego kierowcy). W związku, z tym jeśli mieszkasz w Warszawie, a adres twojego zameldowania to Szczecin, zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o wydanie PKK składasz w Szczecinie.

Na szczęście istnieje wyjątek od tej reguły – jeżeli nie widzi ci się jazda przez pół Polski w celu wyrobienia PKK, możesz to zrobić w miejscu swojego zamieszkania. W tym celu przedstaw w urzędzie umowę najmu mieszkania lub umowę o pracę. Natomiast jeśli nie możesz lub nie chcesz osobiście ubiegać się o PKK, zawsze możesz ustanowić pełnomocnika, który w twoim imieniu przejdzie przez całą procedurę.

Warto zaznaczyć, że stworzony numer PKK jest unikalny dla każdego kandydata. W przypadku, gdy chcesz zdawać egzamin na dwie kategorie (A i B), zostaną wygenerowane dwa odrębne numery. Profil Kandydata na Kierowcę uprawnia odbycie kursu i zdanie egzaminu na terenie całego kraju.

Sprawdź najtańsze ubezpieczenie na Ocenapolis.pl

Profil Kandydata na Kierowcę – niezbędne dokumenty

Bez wygenerowanego numeru PKK nie rozpoczniesz kursu na prawo jazdy. Na szczęście, część szkół umożliwia zapisanie się na szkolenie przed wygenerowaniem numeru.

Profil Kandydata na kierowcę załatwisz w jednym okienku. Niezbędnymi dokumentami do uzyskania numeru PKK są:

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • dowód osobisty,
  • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców  (część szkół jazdy świadczy badanie w ramach kursu),   
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy  i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
  • pisemna zgoda prawnego opiekuna (kategorie – AM, A1, B1, T),
  •  orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań  do kierowania pojazdem (tylko przy kategoriach – C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
  • pełnomocnictwo – jeśli został ustanowiony pełnomocnik.

Prawo jazdy 2018 – jakie zmiany?

Dnia 4 czerwca 2018 roku zostanie uruchomiony ostatni etap sytemu CEPIK 2.0. Dla przyszłych kierowców to szczególna data, ponieważ zmienią się zasady zdawania na prawo jazdy. Oprócz tradycyjnego kursu (teoria i praktyka), młodzi adepci czterech kółek będą musieli zaliczyć dodatkowe szkolenie. Tematyka zajęć – skutki wypadków drogowych i kontrolowane poślizgi.  

Co więcej nowe regulacje wprowadzą na świeżo upieczonych kierowców pewne ograniczenia. Przez pierwsze dwa lata od otrzymania dokumentu,  nie będą mogli przekraczać:

  • 50 km/h w terenie zabudowanym,
  • 80 km/h w terenie niezabudowanym,
  • 100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych.

Jeśli zdarzy ci się dwa razy przekroczyć prędkość i za każdym z tych razów zostaniesz zatrzymany przez policję, to okres próbny zostanie wydłużony o kolejne dwa lata. Za trzecim wykroczeniem pożegnasz się z prawem jazdy. Jeżeli popełnisz przestępstwo drogowe, uprawnienia stracisz od razu. Dodatkowo, Twój samochód przez cały okres próbny będzie musiał być oznaczony zielonym listkiem.

CEPIK 2.0 zmienia również zasady anulowania punktów karnych. Jeśli doświadczony kierowca przekroczy limit 24 punktów, to wówczas zamiast ponownego egzaminu, zostanie skierowany na kurs reedukacyjny. Jeśli masz na swoim koncie wykroczenia, możesz sprawdzić ilość uzbieranych punktów karnych w internecie – za pomocą serwisu obywatel.gov.pl.

Opinie klientów

Katarzyna

Katarzyna

Zastanawiałam się nad pożyczką zabezpieczoną przewłaszczeniem samochodu, przekonał mnie długi okres pożyczkowania i minimum formalności. Nie żałuję, to warta polecenia firma.

Jerzy

Jerzy

Potrzebowałem szybkiej gotówki i trafiłem na ofertę pożyczki pod przewłaszczenie samochodu. Świetna możliwość dla każdego, kto ma własny samochód, a potrzebuje pieniędzy na zrealizowanie innych planów.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy