Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript

Jak wynika z danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 31 grudnia  2016 roku liczba zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce  wynosiła 2 968 786.  Czyli o 3 358 mniej niż na koniec 2015 roku. Na szczęście statystyki są o wiele lepsze jeśli chodzi o inne formy prawne prowadzenia działalności w Polsce.

Spadek ilości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą odnotowany został aż w dwunastu województwach. Największą różnicę względem poprzedniego roku zauważamy w województwie śląskim, wynosi ona 3 466 podmiotów. To blisko trzy razy więcej niż w drugim w kolejności w tym zestawieniu województwie zachodnio-pomorskim. Największym przyrostem nowych przedsiębiorców mogą pochwalić się natomiast województwa: mazowieckie, małopolskie, pomorskie oraz podkarpackie [1].

Przyglądając się od dłuższego czasu zmianom zachodzącym w formach prawnych podmiotów polskiej gospodarki można zadać sobie pytanie jakie są powody rezygnacji z prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych? Z pewnością można wymienić malejącą stopę bezrobocia – wynoszącą na chwilę obecną 8,6 % [2], aktualne trendy na rynku pracy, który od pewnego czasu przez jego obserwatorów i badaczy nazywany jest rynkiem pracownika. Kolejny powód można upatrywać w załataniu przez rząd tzw. luki macierzyńskiej, która polegała na zakładaniu działalności przez kobiety ciężarne bądź planujące ciążę, opłaceniu minimum jednorazowo najwyższej składki ubezpieczeniowej oraz pobieraniu przez okres urlopu macierzyńskiego co miesiąc 6 tys. zł świadczenia. Po upływie którego działalność zazwyczaj była zamykana. 

Jednak jednym z najistotniejszych powodów zamykania jednoosobowych działalność gospodarczych jest najczęściej brak płynności finansowej.  W szczególności firmy z krótką bądź brakiem historii na rynku potrzebuję czasu aby odnotować zysk. Niestety nowi przedsiębiorcy są dla banków ryzykownymi klientami i rzadko kiedy uzyskują tam dodatkowe finansowanie na naprawienie firmowego budżetu.

Poprawiające się makroekonomiczne warunki Polskiej gospodarki mają wpływ na jej warunki mikroekonomiczne. Mając dobrą sytuację na rynku pracy zmniejsza się zapotrzebowanie na poszukiwanie dodatkowego źródła dochodu. Przeważająca ilość osób na polskim rynku pracy ceni sobie stabilność zatrudnienia, która daje wiele możliwość takich chociażby  inwestycje.
__________________________________________
[1] GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2016 r.
[2] GUS, Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu stycznia 2017 r.

Opinie klientów

Marek

Marek

Jasne warunki, niewiele formalności, czego chcieć więcej? To pożyczka dla każdego.

Ewelina

Ewelina

Pożyczka dla każdego, kto posiada własne auto. Polecam, bo można otrzymać naprawdę duże kwoty.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 35,43 %, całkowita kwota pożyczki 20.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 7,2% w skali roku; całkowity koszt pożyczki 5.477,10 zł (w tym prowizja za obsługę pożyczki 350,00 zł miesięcznie - łącznie 4.200,00 zł, odsetki 1.277,10 zł), całkowita kwota do zapłaty 25.477,10 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22-06-2020 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy