Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript

Pożyczka dla:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą
 • spółek
RODZAJ FINANSOWANIAPożyczka zabezpieczona pojazdem osobowym lub dostawczym
CELPożyczka gotówkowa na dowolny cel lub zakup pojazdu
KWOTA

Od 10.000 do 30.000 zł

(w indywidualnych przypadkach wartość pożyczki może zostać zwiększona do 50.000 zł)

Pożyczka pod zastaw  – do 65 % wartości (wyceny) pojazdu 

Zakup pojazdu  –  do 90 % wartości pojazdu (według wyceny AutoKapital)

OKRES FINANSOWANIA

Konsument – 12 miesięcy 

Klient spłaca 25 % kapitału, pozostała kwota kapitału (rata balonowa) jest finansowana kolejnymi pożyczkami. Klient w momencie podpisania umowy otrzymuje promesę na pożyczkę na kolejny okres. 

Przedsiębiorca – 48 m-cy

POŻYCZKOBIORCAOsoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki
 • Wiek pożyczkobiorcy – od 25 lat do 70 lat
 • Bez zaświadczeń o dochodach
 • BIK i KRD- nie jest podstawą do podjęcia decyzji kredytowej
POJAZDY STANOWIĄCE ZABEZPIECZENIE

Osobowy lub dostawczy (do 3,5t)

 • Jeden właściciel
 • Wiek pojazdu (w momencie udzielania pożyczki)
  1. osobowe max. 10 lat, (BMW, Mercedes, Audi – 12 lat)
  2. dostawcze max. 6 lat
 • Brak obciążeń na pojeździe (np. leasing, zastaw rejestrowy, etc.),
 • Polisa OC
ZABEZPIECZENIA
 • Przewłaszczenie pojazdu (49%) pod warunkiem rozwiązującym i 51 %
  pod warunkiem zawieszającym – nie wymaga przerejestrowania
  pojazdu (adnotacja w dowodzie rejestracyjnym oraz w karcie pojazdu)
 • Depozyt Karty Pojazdu (pożyczka pod zastaw)
PŁATNOŚCI

WYPŁACAMY 100 % POŻYCZKI (bez potrącania jakichkolwiek kosztów)

Rata miesięczna zawiera:

a) Ratę kapitałową

b) Odsetki – 7,2 % w skali roku

c) Opłatę za obsługę umowy: 1,75 % (Konsument) 1,95 % (Przedsiębiorca) liczoną od początkowej kwoty pożyczki

d) Prowizja przygotowawcza 6% (proporcjonalnie w każdej racie) – tylko w produkcie Przedsiębiorcy

Umowa Pożyczki może zostać przedterminowo spłacona przez Klienta w dowolnym momencie.

W przypadku produktu dla Przedsiębiorcy spłata pożyczki w okresie pierwszych 12 miesięcy powoduje potracenie prowizji przygotowawczej, po tym okresie nie są naliczane prowizje za wcześniejszą spłatę.

Proces

PROCES ZŁOŻENIA WNIOSKU I WYPŁATA POŻYCZKI

Krok 1 – Wpisz dane pojazdu (portal), natychmiast otrzymasz informacje o wstępnej kwocie pożyczki

Krok 2 – Wypełnij dane osobowe oraz pojazdu (portal) niezbędne do przygotowania umowy pożyczki, następnie załącz zdjęcia dowodu rejestracyjnego lub wyślij je na adres info@autokapital.pl

Uwaga : w przypadku pożyczek powyżej 25.000 zł Autokapital może w indywidualnych przypadkach zlecić dodatkową wycene pojazdu przez rzeczoznawców DEKRA

Krok 3 – Podpisanie umowy pożyczki

 1. Wysyłamy komplet dokumentów w celu ustanowienia zabezpieczeń
  (wpis do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu) – pojazd nie będzie
  przerejestrowany
 2. Umowa pożyczki podpisywana jest standardowo w imieniu
  „Autokapital” przez Pośrednika przyjmującego wniosek od Klienta.

Krok 4 – Wypłata pożyczki – w ciągu kilku godzin od przesłania kompletu
dokumentów.

Wsparcie sprzedaży dla Agentów i Pośredników:

Logowanie do panelu agenta: https://agent.autokapital.pl

Karta produktu w formacie PDF

 

Opinie klientów

Marek

Marek

Jasne warunki, niewiele formalności, czego chcieć więcej? To pożyczka dla każdego.

Ania

Ania

Wypełniłam wniosek i okazało się, że mogę wziąć kwotę, która jest mi niezbędna. Nie czekałam dłużej, wpisałam pozostałe dane i niedługo po wypełnieniu formalności mogłam cieszyć się pieniędzmi. To pożyczkodawca, z którym warto podpisywać umowy.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 35,43 %, całkowita kwota pożyczki 20.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 7,2% w skali roku; całkowity koszt pożyczki 5.477,10 zł (w tym prowizja za obsługę pożyczki 350,00 zł miesięcznie - łącznie 4.200,00 zł, odsetki 1.277,10 zł), całkowita kwota do zapłaty 25.477,10 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22-06-2020 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy